Odzyskiwanie podatku VAT

Odzyskiwanie podatku VAT

Świadczymy usługi, których celem jest odzyskanie przez miasta i gminy podatku VAT.

Świadczymy usługi, których celem jest odzyskanie przez miasta i gminy podatku VAT.

W oparciu o nasze doświadczenie i wiedzę w zakresie świadczenia usług zastępstwa procesowego dla podmiotów sektora publicznego, świadczymy usługi, których celem jest odzyskanie przez miasta i gminy podatku VAT.

 

Nasze działania w powyższym zakresie polegają na:

  • analizie inwestycji zrealizowanych przez miasta i gminy pod kątem możliwości odzyskania podatku VAT,
  • przygotowaniu raportów na podstawie których miasta i gminy uzyskują informacje dotyczące możliwości odzyskania podatku VAT, proponowanych przez nas rozwiązań dających prawo do odliczenia, jak również informacje o stwierdzonych nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT,
  • przygotowaniu wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych do Ministra Finansów potwierdzających prawo miast i gmin do odliczenia podatku VAT oraz pism do instytucji dofinansowujących (w przypadku inwestycji dofinansowanych ze środków UE),
  • przygotowaniu kompletu dokumentów koniecznych do uzyskania zwrotu podatku VAT od zrealizowanych inwestycji, tj. w szczególności umów cywilnoprawnych, wniosków o zwrot podatku, korekt deklaracji podatkowych wraz z wyjaśnieniami do korekt oraz (w razie potrzeby) – czynnym żalem,
  • reprezentowaniu miast i gmin przed właściwymi organami podatkowymi w zakresie czynności związanych z odzyskiwaniem podatku VAT od inwestycji, jak również – w przypadku zaistnienia takiej konieczności – reprezentowaniu miast i gmin w toku postepowań sądowo-administracyjnych przez wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, w postępowaniach związanych z odzyskiwaniem podatku VAT.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)