Sektor publiczny

Sektor publiczny

Doradztwo podatkowe – powiaty, miasta, gminy

Doradztwo podatkowe – powiaty, miasta, gminy

KPMG wypracowało szereg skutecznych rozwiązań skierowanych do sektora publicznego. Mając na uwadze zmieniające się potrzeby naszych Klientów, jak również przepisy prawne, są one nieustannie udoskonalane.

Obecnie, nasza współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego obejmuje trzy główne płaszczyzny, do których należą: 1) pomoc miastom i gminom w odzyskiwaniu podatku VAT od zrealizowanych inwestycji, 2) wsparcie miast i gmin w zakresie centralizacji rozliczeń VAT z zakładami i jednostkami budżetowymi oraz 3) pomoc w odzyskiwaniu zaniżonych dotacji celowych, na realizację zadań zleconych.

Nasze usługi:

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)