Restrukturyzacja

Restrukturyzacja

Wdrożenie struktur fuzji i przejęć w procesach restrukturyzacji banków zmierzających do optymalizacji rozliczeń wewnątrz grupy kapitałowej.

Wdrożenie struktur fuzji i przejęć w procesach restrukturyzacji banków.

Przygotowujemy i pomagamy we wdrożeniu struktur fuzji i przejęć oraz w procesach restrukturyzacji banków zmierzających do optymalizacji rozliczeń wewnątrz grupy kapitałowej. KPMG zostało również wielokrotnie wybrane jako doradca przy znaczących fuzjach i restrukturyzacjach banków, ubezpieczycieli i innych instytucji finansowych.

Głównym celem przeprowadzanych restrukturyzacji jest poprawienie wyników finansowych spółek oraz zapewnienie ich stabilnego rozwoju. Projekty restrukturyzacyjne opracowywane są w oparciu o wykonywaną uprzednio kompleksową analizę finansową, która wskazuje na funkcjonujące w poszczególnych spółkach nieprawidłowości oraz pozwala na zastosowanie najbardziej efektywnych, zindywidualizowanych rozwiązań.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)