Reprezentacja przed organami skarbowymi, WSA i NSA

Reprezentacja przed organami skarbowymi, WSA i NSA

Reprezentacja interesów banków i instytucji finansowych na każdym etapie kontroli podatkowej oraz kontroli skarbowej.

Reprezentacja interesów banków i instytucji finansowych w kontroli skarbowej i podatkowej.

Przygotowujemy i pomagamy we wdrożeniu struktur fuzji i przejęć oraz w procesach restrukturyzacji banków zmierzających do optymalizacji rozliczeń wewnątrz grupy kapitałowej. KPMG zostało również wielokrotnie wybrane jako doradca przy znaczących fuzjach i restrukturyzacjach banków, ubezpieczycieli i innych instytucji finansowych. Głównym celem przeprowadzanych restrukturyzacji jest poprawienie wyników finansowych spółek oraz zapewnienie ich stabilnego rozwoju. Projekty restrukturyzacyjne opracowywane są w oparciu o wykonywaną uprzednio kompleksową analizę finansową, która wskazuje na funkcjonujące w poszczególnych spółkach nieprawidłowości oraz pozwala na zastosowanie najbardziej efektywnych, zindywidualizowanych rozwiązań.

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)