Przeglądy podatkowe

Przeglądy podatkowe

Celem oferowanych przez KPMG usług jest zarówno zapewnienie poprawności rozliczeń z tytułu podatków, jak i ich optymalizacja.

Poprawność rozliczeń z tytułu podatków oraz ich optymalizacja.

Celem oferowanych przez KPMG usług jest zarówno zapewnienie poprawności rozliczeń z tytułu podatków, jak i ich optymalizacja.

W ramach przeglądów podatkowych badamy prawidłowość dokonywanych rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT, obowiązków płatniczych wynikających z ustawy o podatku od osób fizycznych, oraz przedstawiamy możliwości alternatywnych rozwiązań, które byłyby bezpieczniejsze i/lub bardziej efektywne z podatkowego punktu widzenia.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)