Ogólne doradztwo podatkowe

Ogólne doradztwo podatkowe

Usługi w zakresie ogólnego doradztwa podatkowego obejmują w szczególności analizy i interpretacje przepisów podatkowych.

Analiza i interpretacje przepisów podatkowych.

Usługi w zakresie ogólnego doradztwa podatkowego obejmują w szczególności analizy i interpretacje przepisów podatkowych. Potwierdzenie przedmiotu usług w zakresie ogólnego doradztwa podatkowego i określenie oczekiwanego terminu ich wykonania następuje w formie pisemnej.

Płynące z analizy wnioski oraz interpretacje przepisów podatkowych przekazywane są co do zasady w formie pisemnej (opinie podatkowe, raporty lub korespondencja e-mailowa), jednak mogą być one przekazywane również ustnie (telefonicznie lub podczas spotkań, prezentacji bądź szkoleń).

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)