Praca ekspertów KPMG stanowi istotną wartość dodaną dla klientów, a także pozwala zminimalizować zaangażowanie ich zasobów w proces rozliczania wsparcia.

Po wdrożeniu instrumentów wsparcia, uzyskaniu decyzji o wsparciu lub podpisaniu umowy o dofinansowanie ważne jest, aby w okresie realizacji projektu oraz jego rozliczania postępować zgodnie z wytycznymi i przepisami regulującymi sposób korzystania z pomocy. Należy bowiem zaznaczyć, iż wydatkowanie środków, które są przedmiotem dofinansowania lub zwolnienia podatkowego wymaga przestrzegania właściwych przepisów prawa.

Warto zaznaczyć, iż niedotrzymanie wymogów wynikających z przepisów prawa, brak lub wadliwa sprawozdawczość dotycząca wykorzystania pomocy publicznej mogą skutkować koniecznością zwrotu otrzymanej pomocy publicznej wraz z odsetkami.

Wsparcie Zespołu Innowacji, Ulg i Dotacji obejmuje m.in.:

  • szkolenie dla pracowników zaangażowanych w rozliczanie projektu oraz przekazanie pełnych wytycznych dotyczących wymogów dokumentacyjnych, ewidencyjnych, informacyjnych,
  • bieżące doradztwo w zakresie dotrzymywania wymogów wynikających z przepisów prawa oraz umowy o dofinansowanie, a także konsultacje w obszarze ewentualnych wątpliwości dotyczących wykorzystania środków,
  • wsparcie doradcze w trakcie kontroli (audytu) projektu oraz weryfikacja wypełniania obowiązków związanych z dokumentowaniem kosztów, wprowadzeniem odpowiednich zasad ewidencji księgowej i podatkowej, wypełniania obowiązków informacyjnych,
  • wsparcie w trakcie ewentualnych sporów z instytucjami.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Webinaria i publikacje podatkowe