close
Share with your friends

Przeglądy planów rozwojowych przedsiębiorstw oraz ich optymalizacja pod kątem dostępnych ulg i dotacji

Przeglądy planów rozwojowych przedsiębiorstw

W większości przypadków planowany do realizacji projekt może być dofinansowane z kilku źródeł.

Planowany do realizacji projekt może być dofinansowany z kilku źródeł.

W większości przypadków planowany do realizacji projekt może być dofinansowany z kilku źródeł np. dotacji UE, dotacji krajowych, ulgi podatkowej na prace B+R, zwolnień podatkowych, kredytów preferencyjnych.

Korzystanie z pomocy na jeden rodzaj działalności nie wyklucza korzystania ze wsparcia na pozostałe projekty. Opracowanie strategii wykorzystania ulg i dotacji ma więc kluczowe znaczenia dla efektywnego ubiegania się o dofinansowanie.

W ramach przeglądu planów rozwojowych doradzamy, jakie środki można pozyskać, oceniamy szanse uzyskania wsparcia, przygotujemy strategię najkorzystniejszego finansowania oraz prezentujemy procedurę pozyskania środków.

Identyfikacja działalności B+R w przedsiębiorstwie

Umiejętność tworzenia i wykorzystania innowacyjnych rozwiązań stanowi kluczowy czynnik sukcesu we wszystkich gałęziach gospodarki. W tym celu konieczna jest większa współpraca biznesu i nauki, więcej nakładów na prace badawczo-rozwojowe, zwiększenie przychodów z komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań. Każdy z podmiotów działający w obszarze innowacji oraz badania-rozwoju spotyka się w swojej działalności z wieloma zagadnieniami wymagającymi profesjonalnego doradztwa.

 

Doradzimy Państwu w takich kwestiach jak:

  • identyfikacja działalności B+R,
  • możliwości finansowania prac B+R,
  • budowanie strategii innowacyjności,
  • wdrożenie efektywnego systemu zarządzania własnością intelektualną,
  • wycena nowej technologii,
  • zabezpieczenie prawnych interesów wszystkich stron w umowie o współpracy badawczo-rozwojowej,
  • najkorzystniejszy (z podatkowego punktu widzenia) sposób komercjalizacji wyników prac innowacyjnych,
  • usprawnienie procesów badawczo-rozwojowych.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)