W ramach procedury pozyskania dofinansowania rekomendujemy podjęcie działań koniecznych dla uzyskania wsparcia na maksymalnym poziomie, pomagamy w procesie negocjacji pakietu pomocowego oraz przygotowujemy dokumentację aplikacyjną i monitorujemy proces oceny.

Wdrażając strategię korzystania z ulg i dotacji, istotna jest znajomość kryteriów merytorycznych i formalnych danego instrumentu, właściwe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej lub raportu z wdrożenia, a także doświadczenie w komunikacji i negocjacjach z instytucjami lub organami.

Należy również pamiętać o tym, że sięgając po wsparcie w formie dotacji, przedsiębiorstwo co do zasady bierze udział w konkursie, a aplikacja oceniana jest przez niezależnych ekspertów merytorycznych. W związku z tym, ważne jest doświadczenie w pozyskiwaniu tożsamego rodzajowo wsparcia oraz zadbanie o przeprowadzenie procedury przygotowania dokumentacji w sposób profesjonalny i uporządkowany.

Wsparcie Zespołu Innowacji, Ulg i Dotacji obejmuje m.in.:

  • opracowanie koncepcji obszarów lub projektów kwalifikujących się do wsparcia w taki sposób, aby zmaksymalizować szanse na jego uzyskanie,
  • przygotowanie struktury i zestawienia kosztów kwalifikujących się do wsparcia w taki sposób, aby zapewnić maksymalne finansowanie dla całkowitego budżetu obszaru lub projektu,
  • przygotowanie i prowadzenie całej procedury pozyskania wsparcia lub wdrożenia metodyki korzystania ze wsparcia, w tym opracowanie stosownej dokumentacji i koordynacja współpracy z partnerami zaangażowanymi w prace.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Webinaria i publikacje podatkowe