close
Share with your friends

IP Box/Innovation Box

IP Box/Innovation Box

Zmienione ustawy o CIT i PIT wprowadziły od 1 stycznia 2019 r. nową zachętę podatkową – tzw. „Innovation Box”.

Zmienione ustawy o CIT i PIT wprowadziły od 1 stycznia 2019 r. nową zachętę podatkową.

Nowy instrument wsparcia, znany na świecie również jako „Patent Box” lub „IP Box”, stanowi wyczekiwane uzupełnienie polskiego systemu wspierania innowacyjności przedsiębiorstw, w którym można uzyskać pomoc nie tylko na etapie tworzenia nowych rozwiązań (już dziś dostępne ulgi i dotacje na B+R), lecz także na etapie ich komercjalizacji.

Na czym polega „Innovation Box”?

Celem „Innovation Box” jest wspieranie przedsiębiorców rozwijających nowe lub ulepszone produkty, procesy i technologie, umożliwiając im czerpanie dodatkowych korzyści podatkowych z tytułu komercjalizowania wyników działalności B+R.

Nowa zachęta podatkowa polega na preferencyjnym opodatkowaniu dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej, powstałych głównie w wyniku realizowanej przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej. Podatek od osiągniętego przez podatnika kwalifikowanego dochodu wynosi 5% podstawy opodatkowania.

Wysokość kwalifikowanego dochodu jest zależna od realizacji działalności B+R w sposób samodzielny – im większy będzie poziom zaangażowania podatnika w wytworzenie, rozwinięcie lub ulepszenie innowacji (tj. w działalność B+R związaną z uzyskanymi prawami własności intelektualnej), tym większa będzie potencjalna korzyść podatkowa.

Jak możemy  pomóc?

Doradcy KPMG z zespołu Innowacji, Ulg i Dotacji pomogą zidentyfikować zakres i istotę  działalności innowacyjnej, zakwalifikować do niej odpowiednie koszty i przygotować  dokumentację pozwalającą na skorzystanie w efektywny sposób z dostępnych instrumentów wsparcia działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w firmie.

Jako część KPMG R&D Incentives Network posiadamy szerokie doświadczenie w realizacji  projektów związanych z wykorzystaniem „IP Box” oraz innych form wsparcia innowacyjności na całym świecie.

  • ocenimy Państwa działalność, w szczególności pod kątem możliwości pozyskania zachęt, w tym wyboru odpowiednich źródeł na każdym etapie Państwa działań – od koncepcji do wdrożenia innowacji na rynek,
  • przeprowadzimy analizę kwalifikowalności praw własności intelektualnej oraz pomożemy w uzyskaniu odpowiedniego prawa ochrony własności intelektualnej,
  • przeprowadzimy analizę „track and trace”: zidentyfikujemy koszty działalności innowacyjnej  kwalifikującej się do „Innovation Box” oraz innych źródeł wsparcia,
  • dokonamy kalkulacji dochodu na potrzeby „Innovation Box”,
  • przygotujemy dokumentację na potrzeby ubiegania się o wsparcie oraz jego kontroli,
  • doradzimy, jak ukształtować działalność innowacyjną w przedsiębiorstwie celem pełnego wykorzystania dostępnego łańcucha wspierania innowacji.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)