Instrument podatkowy, znany na świecie jako „Innovation Box”, „Patent Box” lub „IP Box”, jest uzupełnieniem polskiego systemu wspierania działań rozwojowych i innowacyjnych przedsiębiorstw. IP Box pozwala na uzyskanie preferencyjnego opodatkowania dla dochodów z komercjalizowanych wyników prac B+R podlegających ochronie praw własności intelektualnej.

Celem „Innovation Box” jest wspieranie przedsiębiorstw rozwijających nowe lub ulepszone produkty, procesy i technologie, umożliwiając im czerpanie dodatkowych korzyści podatkowych z tytułu komercjalizowania wyników działalności B+R.

IP Box umożliwia zastosowanie preferencyjnego opodatkowania stawką 5% dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej, powstałych głównie w wyniku realizowanej przez podatnika działalności B+R. Wysokość kwalifikowanego dochodu, a więc podlegającego preferencyjnemu opodatkowaniu, zależy udziału samodzielnie wykonywanej działalności B+R – im większy będzie poziom zaangażowania podatnika w wytworzenie, rozwinięcie lub ulepszenie innowacji (tj. w działalność B+R związaną z uzyskanymi prawami własności intelektualnej), tym większa będzie potencjalna korzyść podatkowa.

W ramach wdrożenia IP Box kluczowe jest zidentyfikowanie działalności B+R oraz wytworzonych rezultatów, będących przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej, zidentyfikowanie i przygotowanie kosztów ich rozwoju, a następnie ustalenie dochodu kwalifikującego się do zastosowania preferencyjnego opodatkowania. Po przeprowadzeniu przeglądu warto jest przygotować dokumentację pozwalającą w logiczny sposób prześledzić metodykę wdrożenia i przeprowadzonej kalkulacji.

Istotne jest, iż od 2022 roku możliwe jest łączne stosowanie ulgi podatkowej na działalność B+R oraz IP Box, co dodatkowo korzystnie wpłynie na efektywność ekonomiczną działań rozwojowych i innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

Wsparcie Zespołu Innowacji, Ulg i Dotacji obejmuje m.in.:

  • identyfikację działalności B+R oraz kwalifikowanych praw własności intelektualnej, a także kalkulację dochodu kwalifikowanego na potrzeby zastosowania instrumentu IP Box,
  • identyfikację dostępnych ulg i dotacji dla prac B+R oraz przedsięwzięć inwestycyjnych wraz ze strategią ich wykorzystania, celem pełnego wykorzystania dostępnego łańcucha wspierania innowacyjności,
  • weryfikację i wdrożenie metodyki dokumentowania prac B+R, zaangażowanych zasobów i kosztów, oraz przygotowanie rekomendacji, w tym dla ewidencji księgowej i podatkowej,
  • weryfikację i wdrożenie metodyki dokumentowania dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wraz z przygotowaniem stosownych rekomendacji,
  • wsparcie w zakresie czynności sprawdzających oraz kontroli, przygotowanie wniosku o interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego oraz asysta w ewentualnych sporach z organami / instytucjami.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Webinaria i publikacje podatkowe