Identyfikacja działalności B+R w przedsiębiorstwie

Identyfikacja działalności B+R w przedsiębiorstwie

Kreatywne i innowacyjne rozwiązania są kluczowymi czynnikami sukcesu we wszystkich sektorach gospodarki.

Kreatywne i innowacyjne rozwiązania są kluczowymi czynnikami sukcesu we wszystkich sektora

Umiejętność tworzenia i wykorzystania innowacyjnych rozwiązań stanowi kluczowy czynnik sukcesu we wszystkich gałęziach gospodarki.

W tym celu konieczna jest większa współpraca biznesu i nauki, więcej nakładów na prace badawczo-rozwojowe, zwiększenie przychodów z komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań. Każdy z podmiotów działający w obszarze innowacji oraz badania-rozwoju spotyka się w swojej działalności z wieloma zagadnieniami wymagającymi profesjonalnego doradztwa.

 

Doradzimy Państwu w takich kwestiach jak:

  • identyfikacja działalności B+R,
  • możliwości finansowania prac B+R,
  • budowanie strategii innowacyjności,
  • wdrożenie efektywnego systemu zarządzania własnością intelektualną,
  • wycena nowej technologii,
  • zabezpieczenie prawnych interesów wszystkich stron w umowie o współpracy badawczo-rozwojowej,
  • najkorzystniejszy (z podatkowego punktu widzenia) sposób komercjalizacji wyników prac innowacyjnych,
  • usprawnienie procesów badawczo-rozwojowych.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)