Technologia sporządzania sprawozdań finansowych

Technologia sporządzania sprawozdań finansowych

Oprogramowanie K-Trinity AP ma na celu automatyzację procesu tworzenia sprawozdań finansowych, zwiększając tym samym jego efektywność.

K-Trinity AP ma na celu automatyzację procesu tworzenia sprawozdań finansowych.

Zespoły finansowe poświęcają każdego roku znaczną ilość czasu i wysiłku na sporządzanie sprawozdań finansowych. Wiele procedur wymaga manualnego przygotowania licznych dokumentów, co w połączeniu z innymi zadaniami nie generującymi wartości dodanej może prowadzić do nieefektywnego wykorzystania czasu i funduszy.

Przejmij kontrolę

  • K-Trinity AP pomaga użytkownikom zautomatyzować proces tworzenia sprawozdań finansowych. Narzędzie zapewnia:
  • Automatyzację nawet do 80% procesu sporządzania sprawozdań finansowych
  • Zmniejszenie ryzyka wystąpienia błędów w sprawozdaniach finansowych
  • Oszczędność czasu i zasobów
  • Elastyczność dotychczas dostępną jedynie dedykowanych rozwiązaniach.

Klienci mogą uzyskać licencję na K-Trinity AP w celu automatyzacji procesu sporządzania sprawozdań, bądź alternatywnie proces ten może zostać przekazany do KPMG w ramach usługi sporządzania sprawozdań (outsourcing). Szczegóły dotyczące obu wariantów zostały przedstawione poniżej:

Usługa KPMG Accounts Outsourcing Licencja K-Trinity AP do użytku wewnętrznego
KPMG pomoże Twojej firmie przekonwertować zestawienia obrotów i sald na wymagane sprawozdanie finansowe. Pozwala w pełni kontrolować wewnętrznie proces sprawozdawczości finansowej.
Pozwala na aktualizację i korektę ujawnionych informacji oraz zestawionych obrotów i sald. Zaoszczędź czas tworząc w szybki sposób wzory sprawozdań finansowych, które w przyszłości mogą być ponownie użyte przez inne podmioty.
Opcja efektywna kosztowo, która zmniejsza obciążenie wewnętrznych zespołów finansowych. Zintegrowana funkcja „roll forwad” pozwalająca użytkownikom na automatyczne wygenerowanie sprawozdania dla kolejnych okresów sprawozdawczych przy zachowaniu mapowania zestawienia obrotów i sald.
W każdym momencie proces może zostać przekazany z powrotem do zespołu księgowego klienta w oparciu o licencję K-Trinity. Przyjazne w użyciu, szybkie w integracji i efektywne kosztowo rozwiązanie wewnętrzne. Narzędzie może być dostosowane do różnych standardów rachunkowości, co jest szczególnie przydatne dla organizacji wykorzystujących centra usług wspólnych.
KPMG może również pomóc w sporządzaniu innych sprawozdań, np. dotyczących rachunkowości zarządczej. Poprawa zarządzania ryzykiem dzięki wbudowanemu modułowi zarządzania organizacją pracy (na poziomie jednostki i grupowym) oraz mechanizmom kontroli.
  Automatyzacja sporządzania sprawozdań finansowych poprzez tworzenie ogólnych szablonów sprawozdań, kontrolowanych centralnie, na bazie których tworzone są jednostkowe sprawozdania poszczególnych podmiotów.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)