close
Share with your friends

Reprezentowanie podatników w sporach z organami podatkowymi, a także w postępowaniach przed sądami administracyjnymi

Spory z organami podatkowymi

Polskie prawo podatkowe podlega ciągłym zmianom. Podatnicy nie zawsze nadążają za ich tempem.

Polskie prawo podatkowe podlega ciągłym zmianom.

Sytuacja taka, w połączeniu z często niejasno sformułowanymi przepisami prawa, stwarza organom podatkowym dogodną okazję do szukania dodatkowych dochodów dla budżetu państwa.

W praktyce, spotkać się można z wieloma przypadkami dowolnego i w rezultacie niekorzystnego dla podatników interpretowania niejasnych przepisów prawa przez te organy.

KPMG oferuje fachową pomoc w sprawnym i skutecznym wykorzystaniu wszystkich dostępnych środków prawnych w celu obrony interesów klientów w sporach z organami podatkowymi.

 

KPMG służy Państwu pomocą w zakresie:

  • reprezentacji w trakcie kontroli podatkowej oraz postępowaniu w sprawach podatkowych i celnych,
  • reprezentacji w postępowaniu egzekucyjnym,
  • reprezentacji przed sądami administracyjnymi,
  • reprezentacji w zakresie postępowań karnych skarbowych
  • reprezentacji przed sądami powszechnymi
  • postępowania przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości,
  • przygotowania skarg konstytucyjnych i udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym.
     

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)