close
Share with your friends

Przygotowanie wniosków o wydanie interpretacji podatkowych oraz wniosków o stwierdzenie nadpłaty podatku

Wniosek o wydanie interpretacji podatkowych

KPMG oferuje pomoc w procesie ubiegania się o interpretacje prawa podatkowego dokonywane przez Ministra Finansów oraz o zwrot nadpłat podatków.

Pomoc w ubieganiu się o interpretacje prawa podatkowego oraz o zwrot nadpłat podatków.

W zakresie działań zmierzających do minimalizacji obciążeń podatkowych i minimalizacji ryzyka podważenia przez organy podatkowe stosowanych przez podatnika form optymalizacji podatkowej, KPMG w Polsce oferuje pomoc w procesie ubiegania się o interpretacje prawa podatkowego dokonywane przez Ministra Finansów. Dysponowanie korzystną dla klienta interpretacją jest cennym narzędziem umożliwiającym bezpieczne planowanie podatkowe.

W zakresie usług doradztwa podatkowego, KPMG oferuje także reprezentację w zakresie postępowania o stwierdzenie nadpłaty podatku. Nasi specjaliści dokonają analizy prawnej możliwości dochodzenia zwrotu nadpłaconego podatku i sporządzą stosowny wniosek.

Oferujemy także swoją pomoc w zakresie instrumentu planowania w postaci interpretacji udzielanych na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

 

KPMG służy Państwu pomocą w zakresie:

  • profesjonalnego przygotowania wniosków o wydanie interpretacji podatkowych,
  • reprezentacji w toku postępowań wszczętych na skutek wniosków,
  • profesjonalnej pomocy w zakresie wykorzystania środków zaskarżania niekorzystnych stanowisk organów.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)