close
Share with your friends

Organizacja szkoleń dla pracowników w zakresie zagadnień prawa podatkowego oraz możliwej odpowiedzialności karnej

Szkolenia dla pracowników z zagadnień prawa podatkowego

KPMG przygotowuje serie szkoleń w zakresie najbardziej aktualnych zagadnień prawa podatkowego

Seria szkoleń w zakresie najbardziej aktualnych zagadnień prawa podatkowego.

KPMG przygotuje dla Państwa szkolenia z zakresu:

  • aktualnych zmian w prawie podatkowym,
  • aktualnych zmian w prawie karnym skarbowym,
  • sposobów ograniczania ryzyka odpowiedzialności karnej osób odpowiedzialnych za sprawy gospodarcze, np. członków zarządu, dyrektora finansowego, głównego księgowego,
  • sposobów minimalizowania ryzyka popełniania przestępstw,
  • rzetelności i dokładności w prowadzenia ksiąg,
  • praw i obowiązków przedsiębiorstwa w trakcie prowadzonej kontroli skarbowej, podatkowej.
     

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)