close
Share with your friends

Organizacja szkoleń dla pracowników w zakresie zagadnień prawa podatkowego oraz możliwej odpowiedzialności karnej

Szkolenia dla pracowników z zagadnień prawa podatkowego

KPMG oferuje szkolenia w zakresie zagadnień prawa podatkowego oraz ryzyk związanych z realizacją obowiązków podatkowych.

Szkolenia w zakresie zagadnień prawa podatkowego oraz ryzyk podatkowych.

Organizacja szkoleń dla pracowników w zakresie zagadnień prawa podatkowego oraz możliwej odpowiedzialności karnej a także ryzyk związanych z odpowiedzialnością karnoskarbową i karną.

 

KPMG przygotuje dla Państwa szkolenia z zakresu:

  • aktualnych zmian w prawie podatkowym,
  • aktualnych zagadnień spornych z zakresu prawa podatkowego,
  • aktualnych zmian w prawie karnym skarbowym,
  • sposobów ograniczania ryzyka odpowiedzialności karnej i karnej skarbowej osób odpowiedzialnych za sprawy gospodarcze, np. członków zarządu, dyrektora finansowego, głównego księgowego,
  • sposobów minimalizowania ryzyka popełniania przestępstw i wykroczeń w związku z realizacją obowiązków podatkowych i sprawozdawczych,
  • rzetelności i dokładności w prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych,
  • praw i obowiązków przedsiębiorstwa w trakcie prowadonych kontroli skarbowych, podatkowych i celno-skarbowych.

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)