Ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej i karnej dotyczy nie tylko zamierzonych oszustw podatkowych, lecz także, przykładowo, typowych błędów w deklaracjach, niewłaściwej kwalifikacji zdarzeń gospodarczych, niepobrania podatku mimo obowiązku płatniczego czy błędów w sporządzaniu sprawozdań finansowych.

Odpowiedzialność karna dotyczyć może wszystkich osób odpowiedzialnych za sprawy gospodarcze przedsiębiorcy, np. członków zarządu, dyrektora finansowego, głównego księgowego.

Możliwe sankcje karne przewidziane w regulacjach ustawowych to kara pozbawienia wolności, kara ograniczenia wolności, grzywna czy wpis do rejestru osób skazanych.

Nasze usługi obejmują:

  • analizy ryzyka i wskazania jego głównych obszarów,
  • zaproponowania rekomendacji ograniczających ryzyko, dostosowanych do kultury organizacyjnej klienta,
  • przygotowania dokumentacji i procedur pozwalających zminimalizować ryzyko popełniania przestępstw lub wykroczeń oraz wykazać brak winy w toku ewentualnego postępowania karnego.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Webinaria i publikacje podatkowe