close
Share with your friends

Ograniczenie ryzyka odpowiedzialności karnej członków zarządu i osób odpowiedzialnych za prowadzenie spraw spółki

Ograniczenie ryzyka odpowiedzialności karnej

KPMG oferuje pomoc w ograniczeniu ryzyka odpowiedzialności karnej członków zarządu i osób odpowiedzialnych za prowadzenie spraw spółki.

Pomoc w ograniczeniu ryzyka dla zarządu i osób odpowiedzialnych za sprawy spółki.

Należy pamiętać, że ryzyko odpowiedzialności karnoskarbowej i karnej dotyczy nie tylko zamierzonych oszustw podatkowych, lecz także, przykładowo, typowych błędów w deklaracjach, niewłaściwej kwalifikacji zdarzeń gospodarczych, niepobrania podatku mimo obowiązku płatniczego czy błędów w sporządzaniu sprawozdań finansowych.

Odpowiedzialność karna dotyczyć może wszystkich osób odpowiedzialnych za sprawy gospodarcze przedsiębiorcy, np. członków zarządu, dyrektora finansowego, głównego księgowego.

Możliwe sankcje karne przewidziane w regulacjach ustawowych to kara pozbawienia wolności, kara ograniczenia wolności, grzywna czy wpis do rejestru osób skazanych.


KPMG służy Państwu pomocą w zakresie:

  • analizy ryzyka i wskazania jego głównych obszarów,
  • zaproponowania rekomendacji ograniczających ryzyko, dostosowanych do kultury organizacyjnej klienta,
  • przygotowania dokumentacji i procedur pozwalających zminimalizować ryzyko popełniania przestępstw lub wykroczeń oraz wykazać brak winy w toku ewentualnego postępowania karnego.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)