close
Share with your friends

Ograniczenie ryzyka odpowiedzialności karnej członków zarządu i osób odpowiedzialnych za prowadzenie spraw spółki

Ograniczenie ryzyka odpowiedzialności karnej

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce łączy się z nieodłącznym ryzykiem odpowiedzialności karnej.

Prowadzenie działalności gospodarczej łączy się z ryzykiem odpowiedzialności karnej.

Dotyczy to nie tylko zamierzonych oszustw podatkowych, ale również przykładowo, typowych błędów w deklaracjach, niewłaściwej kwalifikacji zdarzeń gospodarczych, niepobrania podatku mimo obowiązku płatniczego, błędów w sporządzaniu sprawozdań finansowych.

Odpowiedzialność karna dotyczyć może osób odpowiedzialnych za sprawy gospodarcze, np. członków zarządu, dyrektora finansowego, głównego księgowego.

Możliwe sankcje karne przewidziane w regulacjach ustawowych to kara pozbawienia wolności, kara ograniczenia wolności, grzywna oraz wpis do rejestru osób skazanych.


KPMG służy Państwu pomocą w zakresie:

  • analizy ryzyka i wskazania jego głównych obszarów,
  • zaproponowania rekomendacji ograniczających ryzyko i dostosowanych do kultury organizacyjnej klienta,
  • przygotowania dokumentacji i procedur pozwalających zminimalizować ryzyko popełniania przestępstw oraz wykazać brak winy w toku ewentualnego postępowania karnego.
     

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)