Transakcje wewnątrzgrupowe | KPMG | PL
close
Share with your friends

Transakcje wewnątrzgrupowe

Transakcje wewnątrzgrupowe

Transakcje wewnątrzgrupowe. Koszty usług oraz finansowe. Analiza cen transferowych oraz weryfikacja ryzyk. Uprzednie porozumienia cenowe. Exit tax.

Usługi wewnątrzgrupowe. Koszty finansowe. Limity odliczalności. Exit tax.

W związku z pracami OECD w zakresie uszczelniania systemów podatkowych (inicjatywa BEPS), transakcje między spółkami z grup kapitałowych stały się w ostatnim czasie przedmiotem szczególnego zainteresowania organów skarbowych.

Obecnie większość przedsiębiorstw działających w ramach grup międzynarodowych świadczy pomiędzy sobą usługi wzajemne, takie jak np.: administracyjne, techniczne i finansowe. Najczęściej dotyczą one funkcji związanych z zarządzaniem, koordynacją oraz kontrolą całej grupy.  

W związku z powyższym Zespół ds. Podatków Międzynarodowych oferuje swoim Klientom następujące usługi:

  • przeglądy transakcji wewnątrzgrupowych pod kątem ograniczeń w zaliczeniu do kosztów do uzyskania przychodów (usługi, koszty finansowe)
  • analizy transakcji wewnątrzgrupowych pod kątem oceny ryzyka zastosowania przepisów przeciwdziałających unikaniu opodatkowania (np. GAAR, planowany tzw. exit tax) i zabezpieczenia tych ryzyk (weryfikacja lub pomoc w przygotowaniu dokumentacji zabezpieczającej)
  • sporządzanie wniosków o interpretację w przypadku kluczowych transakcji zakupowych od podmiotów powiązanych (usługi, należności licencyjne, koszty finansowe)
  • wsparcie podatników przy postępowaniach w zakresie uprzednich porozumień cenowych dotyczących usług wewnątrzgrupowych
  • analizy transakcji i przepływów wewnątrzgrupowych pod kątem zgodności z obowiązkami sprawozdawczymi (np. w zakresie podatku u źródła)
     

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij

Kontakt