W związku z pracami OECD w zakresie uszczelniania systemów podatkowych (inicjatywa BEPS), transakcje między spółkami z grup kapitałowych stały się w ostatnim czasie przedmiotem szczególnego zainteresowania organów skarbowych.

Obecnie większość przedsiębiorstw działających w ramach grup międzynarodowych świadczy pomiędzy sobą usługi wzajemne, takie jak np.: administracyjne, techniczne i finansowe. Najczęściej dotyczą one funkcji związanych z zarządzaniem, koordynacją oraz kontrolą całej grupy.

Nasz zespół ds. podatków międzynarodowych oferuje swoim klientom następujące usługi:

  • przeglądy transakcji wewnątrzgrupowych pod kątem ograniczeń w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów (usługi, koszty finansowe);
  • analizy transakcji wewnątrzgrupowych pod kątem oceny ryzyka zastosowania przepisów przeciwdziałających unikaniu opodatkowania (np. GAAR, tzw. exit tax) i zabezpieczenia tych ryzyk (weryfikacja lub pomoc w przygotowaniu dokumentacji zabezpieczającej);
  • sporządzanie wniosków o interpretację w przypadku kluczowych transakcji zakupowych od podmiotów powiązanych (usługi, należności licencyjne, koszty finansowe);
  • wsparcie podatników przy postępowaniach w zakresie uprzednich porozumień cenowych dotyczących usług wewnątrzgrupowych;
  • analizy transakcji i przepływów wewnątrzgrupowych pod kątem zgodności z obowiązkami sprawozdawczymi (np. w zakresie podatku u źródła).

Bądź na bieżąco