Aby ułatwić bieżące rozliczenia podatkowe, Zespół ds. Podatków Międzynarodowych oferuje kompleksowe usługi doradztwa podatkowego obejmujące całokształt bieżących zagadnień podatkowych, które mogą wystąpić w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. W trakcie realizacji projektów z zakresu ogólnego doradztwa podatkowego dostarczamy rozwiązania, które pozwalają na podniesienie stopnia kontroli i bezpieczeństwa podatkowego.

Nieustannie zmieniające się przepisy podatkowe, mnogość wydawanych interpretacji indywidualnych oraz orzeczeń sądów administracyjnych, które bardzo często wzajemnie się wykluczają, stanowi nie lada wyzwanie dla podatników. Cechą charakterystyczną świadczonych przez nasz zespół usług jest kompleksowe i indywidualne podejście, dostosowane do potrzeb podatnika. Nasi doradcy, dzięki wiedzy i doświadczeniu, są gwarantem najwyższej jakości usług, które pozwolą osiągać zamierzone cele biznesowe skutecznie, a zarazem bezpiecznie i odpowiedzialnie z podatkowego punktu widzenia.

W ramach ogólnego doradztwa podatkowego zespół ds. podatków międzynarodowych świadczy m.in. następujące usługi: 

 • przygotowywanie opinii podatkowych dotyczących konkretnych zagadnień, 
 • świadczenie bezpośredniej usługi doradztwa podatkowego w formie telefonicznej lub mailowej (tzw. hotline),
 • przeprowadzanie przeglądów podatkowych, skierowanych na identyfikację i eliminację ryzyk podatkowych, jak również osiąganie wymiernych oszczędności podatkowych,
 • przygotowywanie wniosków o interpretację przepisów do Ministra Finansów oraz ewentualne wsparcie podatkowe na etapie sporu przed sądem administracyjnym w sprawie podatkowej,
 • identyfikowanie czynności i zdarzeń podatkowych pod kątem potencjalnej konieczności ich raportowania na podstawie przepisów o obowiązkowym przekazywaniu informacji o schematach podatkowych (MDR);
 • bieżące wsparcie przy interpretacji przepisów oraz ocenie rozliczeń z tytułu podatku CIT, w tym pomoc przy kwalifikacji podatkowej poszczególnych pozycji przychodów i kosztów,
 • doradztwo w zakresie tzw. cienkiej kapitalizacji i finansowania dłużnego – weryfikacja rozliczeń, opracowywanie struktur minimalizujących ryzyko wystąpienia negatywnych skutków podatkowych,
 • doradztwo w zakresie tworzenia Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) – wsparcie w zakresie tworzenia, administrowania oraz rozliczania podatkowych grup kapitałowych,
 • weryfikacja umów pod kątem oceny skutków podatkowych, jakie umowy implikują wraz z zaproponowaniem stosownych zmian / modyfikacji,
 • pomoc przy ustalaniu metodologii rozliczania podatków (m.in. opracowanie i wdrażanie procedur podatkowych) oraz zarządzanie ryzykiem podatkowym,
 • efektywne podatkowo planowanie przyszłych zdarzeń gospodarczych, analizę ryzyk podatkowych związanych z daną transakcją lub zachodzącym procesem, obejmującą ocenę ich poziomu oraz możliwości skutecznego ograniczenia, opracowywanie i wdrażanie procedur podatkowych dla podatników,
 • kompleksowe doradztwo dotyczące działalności prowadzonej w Specjalnych Strefach Ekonomicznych,
 • kompletna obsługa procesów połączeń, przekształceń i restrukturyzacji kapitałowych,
 • organizacja szkoleń i warsztatów dotyczących zagadnień podatkowych.

Bądź na bieżąco