Podatek u źródła | KPMG | PL
close
Share with your friends

Podatek u źródła

Podatek u źródła

Zmiany w regulacjach CIT dotyczących podatku u źródła. Podatek pobrany przez płatnika. Wnioski o zwrot nadpłaconego podatku. Analiza umów.

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku u źródła. Wnioski o zwrot podatku. TSUE.

Nierezydenci, którzy uzyskują przychody od polskich podmiotów, w szczególności z tytułu dywidend, odsetek lub należności licencyjnych, otrzymują należne kwoty z potrąceniem przez wypłacającego (płatnika) tzw. podatku u źródła (WHT). Wielokrotnie zdarza się, że płatnik pobiera podatek, choć w świetle przepisów prawa unijnego lub UPO zawartych przez Polskę nie jest do tego zobowiązany lub pobiera podatek z zastosowaniem niewłaściwej stawki.

Odpowiadając na tego rodzaju sytuacje, Zespół ds. Podatków Międzynarodowych oferuje swoim Klientom następujące usługi:

  • analiza możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania w stosunku do zagranicznych funduszy inwestycyjnych i funduszy emerytalnych, w szczególności w świetle orzecznictwa TSUE (tzw. wnioski „Aberdeen / Fokus Bank”),
  • rozpoznawanie kosztów uzyskania przychodów przy wypłatach odsetek/należności licencyjnych do zagranicznych odbiorców (na bazie netto – tzw. wnioski „Net Taxation”),
  • analiza możliwości zastosowania wobec danego podatnika zwolnienia z opodatkowania lub preferencyjnej stawki podatku wynikających z przepisów krajowych lub UPO,
  • przygotowywanie dokumentów wymaganych do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania lub preferencyjnej stawki podatku wynikających z przepisów krajowych lub UPO,
  • identyfikowanie nadpłat w podatku u źródła wynikających z braku zgodności polskich przepisów z przepisami unijnymi, niewłaściwego zastosowania UPO lub braku posiadania dokumentów wymaganych przez płatnika, by zastosować zwolnienie lub preferencyjne stawki,
  • identyfikowanie możliwości otrzymania zwrotu nadpłaty wraz z oprocentowaniem;
  • składania wniosków o nadpłatę i reprezentowanie podatników w postępowaniach toczących się przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnym,
  • występowanie z wnioskami o interpretacje podatkowe dotyczące możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania lub preferencyjnej stawki podatku wynikających z przepisów krajowych lub UPO.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij

Kontakt