Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

Usługi doradztwa podatkowego w zakresie podatków i opłat lokalnych w tym podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego i dla nowych inwestycji.

Doradztwo podatkowe w zakresie podatków i opłat lokalnych.

Podatek od nieruchomości to nie tylko obciążenie fiskalne, ale również spore wyzwanie, z którym musi się mierzyć przedsiębiorca na co dzień. Ze względu na pozorną prostotę przepisów i błędne interpretacje ponad połowa przedsiębiorstw znacznie nadpłaca wymagane kwoty. Jeśli w swojej działalności wykorzystujesz grunty, budynki lub budowle, to podatek od nieruchomości dotyczy także i Ciebie.

Oferujemy swoim Klientom kompleksowe usługi doradztwa podatkowego połączone z doradztwem prawnym, księgowym i budowlanym. Dzięki holistycznemu podejściu możemy zapewnić Państwu pełne wsparcie i bezpieczeństwo podatkowe w ramach prowadzonych projektów w wielu obszarach.

Nasze usługi w szczególności obejmują:

  • kompleksowe wsparcie w rozliczaniu podatku od nieruchomości, w tym wsparcie w zakresie kwalifikacji podatkowej i budowlanej obiektów;
  • efektywne rozliczenie księgowo-podatkowe nowopowstających inwestycji poprzez identyfikację nowych obiektów podlegających amortyzacji podatkowej i podatkowi od nieruchomości;
  • tworzenie i weryfikacja zapisów ewidencyjnych, procedur i instrukcji zarządzania środkami trwałymi;
  • wyceny majątkowe, inwentaryzacje, pomiary powierzchni użytkowych i ekspertyzy budowlane dla celów podatkowych;
  • opracowanie strategii i rozwiązań w zakresie zarządzania majątkiem przedsiębiorstw;
  • prowadzenie postępowań podatkowych i sądowych w zakresie podatków lokalnych;
  • prowadzenie postępowań karnoskarbowych dotyczących podatków lokalnych;
  • prowadzenie postępowań dotyczących opłat z tytułu użytkowania wieczystego;
  • prowadzenie szkoleń z obszaru podatku od nieruchomości, rozliczania inwestycji pod kątem podatkowym (podatek od nieruchomości oraz CIT), księgowym oraz prawnym;
  • automatyzacja wypełniania deklaracji na PoN.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)