close
Share with your friends

Usługi CIT compliance

Usługi CIT compliance

Usługi doradztwa podatkowego w zakresie zapewnienia zgodności z przepisami podatkowymi (compliance).

Usługi doradztwa podatkowego w zakresie zapewnienia zgodności z przepisami podatkowymi.

Usługi doradztwa podatkowego w zakresie zapewnienia zgodności z przepisami podatkowymi (compliance) są strategicznym obszarem usług doradztwa podatkowego KPMG w Polsce jak i na poziomie globalnym. KPMG w Polsce w ramach Global Compliance Management Services (GCMS) od lat traktuje ten obszar usług doradztwa jako kluczowy.

W ramach świadczenia usług compliance na rzecz naszych Klientów, KPMG w Polsce wykorzystuje zdobyte doświadczenie i zgromadzone zasoby w ramach sieci firm członkowskich KPMG na całym świecie.

 

W ramach usług compliance oferujemy naszym Klientom następujące usługi:

  • weryfikacja kalkulacji CIT oraz przygotowanie zeznania rocznego,
  • wsparcie w zakresie automatyzacji procesów obliczania podatku dochodowego,
  • pomoc w zakresie prawidłowej kalkulacji wysokości podatku odroczonego,
  • weryfikacja poprawności obliczania podatku dochodowego – kompleksowe przeglądy podatkowe,
  • pomoc w wykonywaniu obowiązków nałożonych na polskie spółki zależne, wchodzące w skład koncernów raportujących według zasad US GAAP (rozpoznanie pozycji podatkowych, które powinny lub nie powinny być wykazane w sprawozdaniu finansowym oraz wycena kwot korzyści podatkowych).

 

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)