close
Share with your friends

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne

Zmniejszenie obciążeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne może spowodować duże oszczędności zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy.

Zmniejszenie obciążeń z tytułu składek na ZUS może spowodować duże oszczędności.

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne stanowią bardzo duży ciężar finansowy zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy.

Zmniejszenie obciążeń z tego tytułu może spowodować bardzo duże oszczędności dla obu stron.

Kwestie dotyczące ubezpieczeń społecznych są również niezmiernie istotne w przypadku pracowników delegowanych do pracy za granicą oraz dla osób oddelegowanych do pracy w Polsce.

W ramach doradztwa w zakresie ubezpieczeń społecznych oferujemy następujące usługi:

  • przygotowanie korzystnych rozwiązań mających na celu optymalizację obciążeń wynikających z obowiązku zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
  • pomoc w doborze odpowiednich rozwiązań związanych z oddelegowaniem pracowników w świetle przepisów o zabezpieczeniu społecznym oraz w zakresie umów bilateralnych zawartych przez Polskę,
  • przygotowanie dla osób oddelegowanych do pracy na terenie Unii Europejskiej oraz krajów, z którymi Polska zawarła umowy bilateralne w sprawie zabezpieczenia społecznego wniosków o wydanie dokumentów poświadczających podleganie ustawodawstwu danego kraju w zakresie ubezpieczeń społecznych (np. formularzy A1, S1),
  • przygotowanie kalkulacji składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, jak również przygotowanie i złożenie w odpowiednich instytucjach dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych dla osób przyjeżdżających do Polski w ramach oddelegowania i podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym w Polsce,
  • przygotowywanie wniosków do ZUS o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych,
  • przygotowanie wniosków o wydanie europejskich formularzy poświadczających możliwość korzystania ze świadczeń medycznych w kraju oddelegowania (EKUZ).

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)