close
Share with your friends

Przeglądy podatkowe

Przeglądy podatkowe

Przeglądy podatkowe w głównej mierze skierowane są na identyfikację i eliminację ryzyka podatkowego.

Przeglądy podatkowe w głównej mierze skierowane są na eliminację ryzyka podatkowego.

Przeglądy podatkowe w głównej mierze skierowane są na identyfikację i eliminację ryzyka podatkowego, ale również na możliwość wyszukania i wdrożenia potencjalnych optymalizacji podatkowych.

Co do zasady, zakres przeglądu podatkowego ustalany jest indywidualnie w zależności od profilu działalności klienta, okresu za jaki przegląd ma być przeprowadzony, obszarów których ma dotyczyć (czy tylko rozliczenia PIT czy też np. kwestie ZUS).

KPMG oferuje pomoc w szczególności w zakresie analizy poprawności rozliczeń podatkowych (przeglądy mające na celu sprawdzenie stopnia wywiązywania się firmy z obowiązków płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, weryfikacja procedur, wskazanie ryzyka i sposobów jego ograniczenia), jak również identyfikacji obszarów oszczędności podatkowych dla pracowników lub firmy i pomoc w ich implementacji.

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)