close
Share with your friends

Planowanie podatkowe

Planowanie podatkowe

KPMG oferuje usługi, których celem jest przede wszystkim efektywne opodatkowanie transakcji, majątku oraz bieżącej działalności.

Naszym celem jest efektywne opodatkowanie transakcji, majątku oraz bieżącej działalności.

W ramach działań z zakresu planowania podatkowego KPMG oferuje usługi, których celem jest przede wszystkim efektywne opodatkowanie transakcji, majątku oraz bieżącej działalności.

Naszym klientom oferujemy pomoc m.in. w zakresie:

  • projektowania optymalnych struktur wynagradzania pracowników i członków zarządu (w szczególności w obszarze dotyczącym obciążeń w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w wysokości płaconych składek ZUS, zarówno dla rezydentów polskich jak i dla cudzoziemców),
  • przygotowywania rozwiązań w zakresie dodatkowych świadczeń na rzecz pracowników (samochody służbowe, telefony komórkowe, ubezpieczenia emerytalne, opieka medyczna, sport i rekreacja itp.),
  • przygotowywania oraz wdrożenia pracowniczych programów nabywania akcji (SOP, SAR, RSU itp.) i innych systemów motywacyjnych,
  • konstruowania struktur i transakcji umożliwiających najbardziej optymalne kształtowanie obciążeń podatkowych ponoszonych przez polskich przedsiębiorców (zbycie udziałów, sprzedaż przedsiębiorstwa, struktury holdingowe, kraje o przyjaznym systemie podatkowym).

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)