Strukturyzacja transakcji nabycia lub zbycia lub restrukturyzacji

Strukturyzacja transakcji

Strukturyzacja transakcji nabycia lub zbycia oraz jej finansowania ma na celu zapewnienie efektywności podatkowej.

Strukturyzacja transakcji ma na celu zapewnienie efektywności podatkowej.

W ramach prowadzonych restrukturyzacji w grupach kapitałowych wspieramy naszych Klientów w prowadzeniu procesów połączeń, podziałów, aportów, sprzedaży etc. Nasze wsparcie w tym zakresie polega na zaplanowaniu procesów w tym w przygotowaniu harmonogramów, identyfikacji obowiązków podatkowych, przygotowaniu wniosków o interpretacje oraz bieżącym wsparciu podatkowym.

 

Nasze prace obejmują wsparcie w zakresie analizy możliwej struktury nabycia/zbycia/restrukturyzacji i finansowania. Strukturyzacja transakcji nabycia lub zbycia oraz jej finansowania ma na celu zapewnienie efektywności podatkowej. Obejmuje w szczególności analizę kosztów podatkowych transakcji, w tym podatek u źródła na odsetkach i dywidendach, cienką kapitalizację, komentarz dotyczący substancji w spółkach, wpływ regulacji OECD i BEPS, ryzyko stosowania klauzul GAAR oraz obowiązki w zakresie cen transferowych.

W ramach naszych usług przygotujemy raport (strawman paper) przedstawiający główne implikacje podatkowe istotne dla danej transakcji.

Nasze usługi obejmują współpracę z doradcami prawnymi Inwestora, w rezultacie której analizujemy i komentujemy zapisy zawarte w dokumentach prawnych, w tym w szczególności w umowie sprzedaży udziałów (SPA). Nasze prace obejmują również analizę innych dokumentów dotyczących transakcji/restrukturyzacji. Na podstawie przedłożonych dokumentów pomożemy w zidentyfikowaniu obszarów rodzących ryzyka podatkowe, a także zaproponujemy poprawki do zapisów powodujących niekorzystne implikacje podatkowe.

W zakresie transakcji dotyczących aktywów, dokonujemy analizy statusu aktywów pod kątem ich właściwej kwalifikacji dla celów VAT, przygotowujemy wnioski o interpretację, podział ceny, analizę w zakresie podatku od nieruchomości, analizę VAT i przypisanie odpowiednich stawek oraz zapewnimy wsparcie w zakresie odzyskania podatku VAT.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)