Pozostałe usługi wspierające zbywającego lub nabywcę

Pozostałe usługi wspierające zbywającego lub nabywcę

Rozszerzone wsparcie dla przedsiębiorstw.

Rozszerzone wsparcie dla przedsiębiorstw.

Zespół podatkowy Grupy Fuzji i Przejęć prowadzi również projekty obejmujące doradztwo podatkowe w zakresie:

 
  • analiza umów kupna i sprzedaży - wsparcie w zakresie zapisów dotyczących gwarancji i zapewnień, klauzul odszkodowawczych, kalkulacji ceny sprzedaży; zapisów w innych dokumentach transakcyjnych;
  • przygotowanie lub weryfikacja uzasadnień biznesowych dla przeprowadzonych restrukturyzacji;
  • doradztwo podatkowe w zakresie modeli finansowych, obejmujące przygotowanie podatkowych założeń do modelu i analizę poprawności kalkulacji podatkowych w modelu;
  • usługi podatkowe w zakresie integracji potransakcyjnej, w tym implementacja nowych procedur podatkowych spójnych ze strategią grupową;
  • wsparcie w zakresie aspektów bieżących działalności poprzez m.in. informowanie Klientów o planowanych zmianach w regulacjach podatkowych i ich wpływu na biznes.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)