Podatkowe due diligence dla strony kupującej i zbywającej oraz wsparcie w Transakcji

Podatkowe due diligence

W ramach naszego wsparcia oferujemy badanie podatkowe due diligence, którego celem jest identyfikacja ryzyk podatkowych i przedstawienie rekomendacji.

W ramach naszego wsparcia oferujemy badanie podatkowe due diligence, którego celem jest id

Z naszego doświadczenia wynika, że zidentyfikowane ryzyka podatkowe mogą mieć istotny wpływ na wartość rynkową przejmowanego podmiotu i stanowić istotny argument w procesie oceny zasadności realizacji transakcji, w tym negocjacji ceny nabycia akcji/udziałów.

Celem badania podatkowego due diligence jest identyfikacja ryzyk podatkowych i przedstawienie rekomendacji co do zarządzenia nimi w procesie M&A. Wynikiem naszych prac jest raport opisujący sytuację podatkową podmiotu wraz z przedstawieniem ryzyk i ich oceny.  Kwestie podatkowe wynikające z raportu due diligence są przedmiotem negocjacji w zakresie zapisów dotyczących gwarancji i zabezpieczeń oraz klauzul odszkodowawczych w umowie nabycia udziałów oraz mogą wpłynąć na kalkulację ceny  

W ramach wsparcia dla strony zbywającej oferujemy m.in. przygotowanie raportu przedstawiającego obecną kondycje podatkową przedsiębiorstwa oraz pomoc w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji podatkowej udostępnianej w procesie due diligence.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)