Gospodarka cyfrowa

Gospodarka cyfrowa

Doradztwo podatkowe i prawne dla firm działających w gospodarce cyfrowej, m.in. e-commerce, działalność innowacyjna, kryptowaluty, ICO, B+R.

Doradztwo podatkowe i prawne dla gospodarki cyfrowej.

Postęp techniczny w zakresie świadczenia usług oraz sprzedaży towarów drogą elektroniczną, rozwój sektora dóbr niematerialnych i gospodarki współdzielenia, a także digitalizacja życia codziennego stały się dla nas impulsem do stworzenia dedykowanego zespołu specjalistów prawnych i podatkowych zaangażowanych w świadczenie usług dla klientów z obszaru gospodarki cyfrowej.

W nieustannie rozwijającym się świecie, coraz istotniejszą rolę odgrywają dobra niematerialne, usługi świadczone drogą elektroniczną oraz zdalna sprzedaż towarów. Przedsiębiorcy wykorzystują na coraz większą skalę możliwości internetu, big data i obrotu dobrami niematerialnymi. Wraz z postępem w tych dziedzinach nieustannym zmianom podlegają również przepisy prawa regulujące coraz szersze spektrum aktywności w obszarze gospodarki cyfrowej.

Oferujemy szeroki wachlarz usług dostosowanych do wymagań i potrzeb gospodarki cyfrowej, w tym:

Doradztwo prawne

 • ocena działalności klienta pod kątem wymogów prawnych w zakresie handlu drogą elektroniczną i prawa telekomunikacyjnego;
 • opracowanie dokumentów regulujących warunki świadczenia usług / dostaw towarów, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji konsumenckich, ochrony danych osobowych, własności intelektualnej, świadczeniem usług drogą elektroniczną, prawa telekomunikacyjnego;
 • wsparcie w kontaktach z klientami i konsumentami, w tym reprezentacja przy ewentualnych sporach;
 • bieżący monitoring zmian wymogów prawnych i regulacyjnych oraz odpowiednie dostosowanie do nich warunków prowadzonej działalności.
 • compliance e-commerce pod kątem wymagań RODO; przegląd przyjętych rozwiązań, dostosowanie do wymagań RODO, uwzględnienie regulacji konsumenckich;
 • zabezpieczenie od strony praw własności intelektualnej: znaki towarowe, umowy licencyjne, umowy wdrożeniowe, bezpieczeństwo informacji, kampanie marketingowe, konkursy;
 • doradztwo prawne dotyczące wykorzystania walut wirtualnych w prowadzeniu działalności gospodarczej;
 • wsparcie w zakresie obsługi prawnej procesu pozyskiwania finansowania za pomocą crowdfundingu (w tym ICO);
 • strukturyzowanie działalności innowacyjnej - transferu, wdrożenia i komercjalizacji wyników
  prac B+R;

Doradztwo podatkowe

 • analiza sprzedaży przez stronę internetową / aplikację pod kątem istnienia zagranicznego zakładu oraz stałego miejsca prowadzenia działalności;
 • wsparcie w ustaleniu miejsca świadczenia usług dla VAT;
 • analiza transakcji pod kątem opodatkowania podatkiem u źródła od należności licencyjnych czy przetwarzania danych;
 • weryfikacja momentu rozpoznawania przychodów i kosztów związanych m.in. z produkcją i udostępnianiem gier video;
 • wdrożenie ulgi podatkowej na działalność B+R;
 • wsparcie w pozyskiwaniu finansowania dla działalności innowacyjnej (dotacje);
 • doradztwo w zakresie opłat od video-streamingu;
 • planowanie podatkowe w celu zapewnienia optymalnego łańcucha dostaw - sprzedaż wysyłkowa, transakcje łańcuchowe i trójstronne, a także MOSS;
 • doradztwo w zakresie obowiązków dokumentacyjnych;
 • analiza zagranicznych skutków podatkowych e-commerce;
 • analiza wpływu projektowanych regulacji podatkowych na szczeblu UE i OECD na działalność e-commerce;
 • wsparcie w zakresie rozliczenia podatkowego transakcji z wykorzystaniem kryptowalut,
 • planowanie podatkowe pod kątem pozyskania finansowania poprzez ICO.

Bądź z nami w kontakcie