Usługi księgowe dla firm rodzinnych i sektora MŚP

Usługi księgowe dla firm rodzinnych i sektora MŚP

Usługi księgowe dopasowane idealnie do potrzeb firm rodzinnych oraz firm sektora MŚP.

Usługi księgowe dopasowane idealnie do potrzeb firm rodzinnych oraz firm sektora MŚP.

Obsługa księgowa/ wsparcie wewnętrznej księgowości
Dzięki współpracy z doświadczonymi księgowymi oferujemy obsługę księgową w pełnym zakresie lub, w zależności od Twoich potrzeb, gwarantujemy pełną asystę wewnętrznej księgowości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Ponadto zapewniamy stały kontakt z audytorami Spółki.

Pomoc przy sporządzaniu sprawozdań finansowych
Ze względu na szerokie doświadczenie w weryfikacji sprawozdań finansowych zarówno małych, średnich jak i dużych przedsiębiorców, zapewniamy kompleksowe wsparcie wewnętrznej księgowości przy sporządzaniu rocznych sprawozdań finansowych. Przygotowujemy również roczne sprawozdania zarządów oraz roczną dokumentację wymaganą przez sądy rejestrowe i urzędy skarbowe.

Przegląd poprawności dokonanych rozliczeń
Udzielane przez nas wsparcie obejmuje weryfikację poprawności dokonywanych rozliczeń, pozwalającą na unikanie potencjalnych błędów i nieprawidłowości rachunkowych.

Wsparcie rzeczoznawców oraz biegłych
Dzięki stałej współpracy z rzeczoznawcami i biegłymi zapewniamy profesjonalne, dodatkowe usługi rachunkowe, takie jak wyceny środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, określanie wartości rynkowej udziałów w spółkach handlowych czy przygotowywanie operatów szacunkowych.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)