E-faktura i KSef – wsparcie we wdrożeniu

Od 1 stycznia 2022 r. czeka nas kolejna rewolucja technologiczna w podatkach – MF uruchamia Krajowy System e-Faktur (KSeF). Początkowo wystawianie faktur za pośrednictwem nowego systemu będzie dobrowolne. Docelowo – już od 2023 r. – stosowanie e-Faktur ma być obowiązkowe.

Nasi doradcy pomogą Państwu właściwie przygotować się do nowych wymogów e-Faktury oraz zapewnią wsparcie merytoryczne na wszystkich etapach implementacji e-fakturowania. 

Co to jest faktura ustrukturyzowana (e-Faktura)?

Faktura ustrukturyzowana („e-Fakturą”) to faktura, która będzie wystawiona przez podatnika za pośrednictwem wspomnianego systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Faktura będzie miała postać ustrukturyzowanego pliku, który tworzony będzie zgodnie z wyznaczonym przez MF standardem (strukturą logiczną FA_VAT udostępnioną przez MF).

Przygotowanie do zmian

W swoich założeniach, wprowadzane rozwiązanie będzie oparte na modelu poświadczeń, tzn. wymagana będzie autoryzacja danej osoby w systemie. Faktury mają być przygotowywane bezpośrednio w programach finansowo-księgowych podatnika oraz przesyłane do systemu poprzez wykorzystanie stosownych API – w celu skomunikowania się z Krajowym Systemem e-Faktur. Do korzystania z KSeF konieczne będzie uwierzytelnienie się podatnika w systemie. Podatnik będzie miał możliwość przeglądać wystawione i otrzymane faktury ustrukturyzowane, a także przesyłać w formacie xml lub przekonwertować do pliku PDF dowolną fakturę lub paczkę faktur.

Wystawianie faktur za pośrednictwem KSeF będzie, zatem wymagało integracji stosowanych systemów księgowych i fakturowych z KSeF. Podatnicy w tym celu będą musieli przygotować oraz zaimplementować stosowne rozwiązania IT.

Od października 2021 r. można już przetestować rozwiązanie przygotowane przez MF i poznać jego funkcje w praktyce. Dlatego też jest to dobry moment na rozpoczęcie przygotowywania organizacji na nadchodzące zmiany.

Jak możemy pomóc?

Nasi doradcy podatkowi zapewnią wsparcie merytoryczne podczas całego procesu wdrażania e-Faktur:

  • przedstawią główne założenia obiegu faktur w KSeF oraz szczegółowy zakres danych wymaganych w ramach struktury e-Faktury (FA_VAT) ze wskazaniem ich obligatoryjności/opcjonalności;
  • dokonają przeglądu faktur oraz ich aktualnego obiegu w świetle wymagań stawianych przez FA_VAT oraz KSeF;
  • zidentyfikują typy transakcji, które mogą być objęte systemem e-Fakturowania;
  • wskażą rekomendacje odnośnie zmian koniecznych do wprowadzenia w istniejącym procesie fakturowania w celu spełnienia wymogów FA_VAT oraz obiegu faktur przez KSeF;
  • zapewnią wsparcie przy mapowaniu oraz interpretacji danych niezbędnych do aktualnej struktury logicznej e-Faktury.

Zapewnimy wparcie powdrożeniowe - sprawdzimy, czy zastosowane rozwiązanie dla e-Faktur zostało zaimplementowane prawidłowo.

Dostosujemy istniejące procedury podatkowe w Spółce / stworzymy nowe procedury regulujące obieg e-Faktur oraz wpływ e-Faktur na rozliczenia VAT.

W zależności od Państwa potrzeb, dedykowany dział KPMG specjalizujący się w rozwiązaniach IT dla podatków zapewni wsparcie techniczne oraz wdrożenie stosownego rozwiązania w Państwa systemie finansowym.