close
Share with your friends

Usługi w zakresie opracowania struktury podatkowej transakcji

Opracowanie struktury podatkowej transakcji

Bieżące odliczanie VAT, możliwość zaliczania w koszty odsetek, brak niedostatecznej kapitalizacji zawsze muszą być rozpatrywane indywidualnie

Ekstrapolowanie ujęcia jednego projektu na inny może skutkować zaległościami podatkowymi

Przed rozpoczęciem inwestycji na polskim rynku nieruchomości niezbędne jest stworzenie właściwej struktury nabycia. Należy wziąć pod uwagę wiele czynników w celu zapewnienia efektywności podatkowej inwestycji, jak np.: podatek od czynności cywilnoprawnych należny przy nabyciu nieruchomości, odzyskiwanie podatku VAT od wydatków inwestycyjnych, finansowanie struktury z uwzględnieniem polskich przepisów dotyczących niedostatecznej kapitalizacji, podatku od czynności cywilnoprawnych należnym przy udzielaniu pożyczek, podatku u źródła od odsetek, przepisy dotyczące cen transferowych, etc. Ważne jest również, aby odpowiednia strategia wyjścia z inwestycji powstała na jak najwcześniejszym jej etapie, przy uwzględnieniu preferencji inwestora oraz międzynarodowych regulacji podatkowych - takich jak umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, które mogą zawierać szczególne regulacje dotyczące zbycia nieruchomości.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)