close
Share with your friends

Rozliczenia podatkowe nowopowstałych inwestycji

Rozliczenia podatkowe nowopowstałych inwestycji

Zarówno odpisy amortyzacyjne, jaki i podatek od nieruchomości zależą linowo od wartości początkowej, stąd niezbędne jest wyważone podejście.

Amortyzacja i podatek od nieruchomości zależą linowo od wartości początkowej.

Klientom, którzy zajmują się realizowaniem inwestycji nieruchomościowych, pomagamy w rozliczeniach podatkowych kosztów ponoszonych na inwestycje, w celu zidentyfikowania środków trwałych podlegających amortyzacji podatkowej, a także obiektów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Celem tego zabiegu jest identyfikacja takiej liczby aktywów, aby efekt netto odpisów amortyzacyjnych oraz kosztów podatku od nieruchomości był zmaksymalizowany. Rezultatem naszej pracy jest pełna lista zidentyfikowanych środków trwałych wraz z odpowiednimi stawkami amortyzacji podatkowej oraz specyfikacja obiektów podlegających podatkowi od nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem budowli, gdzie stawka podatku wynosi 2% ich wartości dla celów CIT.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)