close
Share with your friends

Alokacja ceny nabycia (purchase price allocation)

Alokacja ceny nabycia (purchase price allocation)

Alokacja ceny nabycia jest kluczowa biorąc pod uwagę, że grunty nie podlegają amortyzacji, podczas gdy odpisy od innych aktywów stanowią koszty.

Właściwa alokacja ceny między grunt i inne aktywa pozwala zoptymalizować koszty podatkowe

W przypadku nabycia nieruchomości w postaci asset deal, możemy pomóc w alokacji ceny nabycia na poszczególne aktywa będące przedmiotem transakcji. Korzyścią dla inwestora jest zwykle wyższa amortyzacja nabytej nieruchomości oraz prawidłowe rozliczenie podatku od nieruchomości w Polsce. Podział ceny nabycia jest przeprowadzany na podstawie wielu różnych źródeł informacji, np.: wycen, ewidencji środków trwałych sprzedawcy oraz dokumentów związanych z budową stosunkowo nowych budynków.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)