close
Share with your friends

Reprezentowanie klientów w sporach z organami celnymi

Reprezentowanie klientów w sporach z organami celnymi

Pomagamy na wszystkich etapach postępowania, zarówno przed organami celnymi, jak również sądami administracyjnymi.

Obsługa postępowania zarówno przed organami celnymi, jak również sądami administracyjnymi.

Przed zaangażowaniem się w spór z organem celnym szczegółowo analizujemy okoliczność sprawy, przedstawiając klientowi rzetelną ocenę szans na pozytywne zakończenie sprawy.

Następnie działamy w oparciu o stworzoną przez nas i zaaprobowaną przez klienta strategię.

Nasze wsparcie obejmuje sporządzanie i wnoszenie odwołań, zażaleń, skarg i skarg kasacyjnych od niekorzystnych rozstrzygnięć w sprawach celnych wydanych przez organy i sądy. Wspieramy klientów w toku poszczególnych czynności procesowych podejmowanych przez organy celne. Reprezentujemy klientów podczas rozpraw przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)