Obowiązujące przepisy celne są niemal w całości regulowane na poziomie unijnym. Mnogość zmian oraz często odmienna interpretacja regulacji w poszczególnych krajach członkowskich powodują znaczne utrudnienia w ich prawidłowym stosowaniu.

Również z tego powodu coraz częściej dochodzi do sporów pomiędzy przedsiębiorcami a organami celnymi. Kluczowe dla ich pozytywnego rozstrzygnięcia oraz ograniczenia ryzyka niekorzystnego rozwoju sytuacji może okazać się powierzenie sprawy doświadczonym specjalistom. 

Zakres naszych działań w ramach wsparcia w postępowaniach przed organami celnymi obejmuje:

  • przeprowadzenie szczegółowej analizy okoliczności sprawy,
  • przedstawienie rzetelnej oceny szans na pozytywne zakończenie sporu,
  • opracowanie optymalnej strategii,
  • sporządzanie i wnoszenie odwołań, zażaleń, skarg i skarg kasacyjnych,
  • reprezentowanie klientów we wszelkich kontaktach z organami celnymi i sądami administracyjnymi.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Webinaria i publikacje podatkowe