close
Share with your friends

Kompleksowe wsparcie w uzyskaniu statusu AEO

Kompleksowe wsparcie w uzyskaniu statusu AEO

Zapewniamy kompletną pomoc od początku procesu certyfikacyjnego aż do uzyskania statusu AEO.

Kompletna pomoc od początku procesu certyfikacyjnego aż do uzyskania statusu AEO.

Nasze wsparcie obejmuje wstępny przegląd pozwalający na ocenę stanu przygotowania klienta do rozpoczęcia starań o AEO.

W raporcie podsumowującym przegląd przedstawimy rekomendacje co do zmian i dostosowań istotnych z punktu widzenia certyfikacji AEO. Następnie pomożemy we wdrożeniu postulowanych zmian. W dalszej kolejności przygotujemy wniosek o przyznanie statusu AEO i wymagany kwestionariusz, sporządzony w oparciu o przeprowadzoną przez nas procedurę samooceny. Po złożeniu wniosku monitorujemy przebieg postępowania, przejmując na siebie ciężar bezpośrednich kontaktów z organami celnymi aż do pozytywnego zakończenia postępowania, tj. do przyznania statusu AEO.

 

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)