AEO służy identyfikacji bezpiecznych podmiotów gospodarczych i przyznawane jest przedsiębiorstwom, które spełnią szerokie wymagania, określone w przepisach celnych.

Kryteria pozwolenia nie dotyczą wyłącznie kwestii celnych, ale całej działalności przedsiębiorstwa, w tym takich obszarów jak: finanse i księgowość, IT, HR, logistyka, zakupy czy bezpieczeństwo.

W trakcie postępowania certyfikacyjnego należy wykazać wysoki poziom kontroli nad realizowanymi procesami, najlepiej poprzez wdrożone i respektowane procedury. 

Uzyskanie pozwolenia jest istotnym potwierdzeniem wiarygodności podmiotu w oczach organów celnych i partnerów handlowych oraz daje dostęp do licznych przywilejów pozwalających na ograniczenie liczby kontroli celnych towarów, uproszczenie odpraw oraz zmniejszenie obciążeń finansowych przedsiębiorstwa.

Zakres naszych działań w ramach wsparcia w uzyskaniu pozwolenia AEO obejmuje:

  • szczegółowy audyt zgodności z wymogami pozwolenia,
  • przedstawienie raportu podsumowującego, wskazującego potencjalne obszary ryzyka,
  • kompleksowe przygotowanie przedsiębiorstwa i jego pracowników do złożenia wniosku i uczestnictwa w czynnościach audytowych organu certyfikującego,
  • wprowadzenie wymaganych zmian w istniejących procedurach wewnętrznych oraz przygotowanie i wdrożenie nowych procedur,
  • sporządzenie i złożenie wniosku o przyznanie pozwolenia AEO wraz z kwestionariuszem samooceny przedsiębiorcy,
  • reprezentowanie w trakcie procesu certyfikacji,
  • realizację szkoleń z zakresu wymogów AEO oraz procedur celnych.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Webinaria i publikacje podatkowe