close
Share with your friends

Przeglądy celno-podatkowe

Przeglądy celno-podatkowe

Realizujemy przeglądy ukierunkowane na identyfikację i ograniczenie ryzyk celno-podatkowych oraz znalezienie potencjalnych oszczędności.

Identyfikacja ryzyk celno-podatkowych oraz znalezienie potencjalnych możliwości.

Zgodność z przepisami prawa celnego i podatkowego ma obecnie kluczowe znaczenie dla przedsiębiorstw działających w międzynarodowym środowisku. Ich naruszenie może bowiem skutkować nie tylko koniecznością zapłaty zaległych należności, lecz także dodatkowymi kontrolami i grzywnami, a nawet cofnięciem uzyskanych wcześniej pozwoleń.

Przedsiębiorcy powinni zidentyfikować ryzyka wynikające z niewłaściwego stosowania przepisów celno-podatkowych i wdrożyć odpowiednie środki zaradcze.

Zakres naszych działań w ramach przeglądów celno-podatkowych obejmuje:

 • wstępną analizę wytypowanej przez nas próbki dokumentów,
 • przeprowadzenie wywiadów z pracownikami odpowiedzialnymi za czynności celno-eksportowe, logistykę oraz finanse i księgowość,
 • weryfikację procedur wewnętrznych,
 • wytypowanie i zebranie próbek do przeprowadzenia właściwej analizy dokumentacji,
 • bezpośredni udział w realizowanych procesach,
 • przedstawienie raportu podsumowującego, który zawiera :
  • wykryte nieprawidłowości,
  • ocenę ryzyka w poszczególnych obszarach,
  • rekomendacje w kwestii dostosowań i uproszczeń,
  • ocenę wdrożonych procedur wewnętrznych,
  • kalkulację potencjalnych oszczędności.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)