close
Share with your friends

Kompleksowe przeglądy celno-podatkowe

Kompleksowe przeglądy celno-podatkowe

Nasze przeglądy są ukierunkowane na identyfikację ryzyk celno-podatkowych oraz poszukiwanie możliwości optymalizacji.

Identyfikacja ryzyk celno-podatkowych oraz poszukiwanie możliwości optymalizacji.

Każdy przegląd zaczynamy od jak najlepszego zrozumienia indywidualnej sytuacji klienta.

Staramy się jak najwięcej czasu spędzić w siedzibie klienta, rozmawiając z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne obszary istotne z punktu widzenia międzynarodowej wymiany handlowej. W dalszej kolejności analizujemy otrzymaną dokumentację. W oparciu o zebrane informacje identyfikujemy obszary ryzyka, a także możliwości optymalizacji wysokości obciążeń z tytułu importu towarów. Poczynione obserwacje podsumowujemy w pisemnym raporcie, w którym przedstawiamy również rekomendacje działań pozwalających na ograniczenie rozpoznanego ryzyka lub skorzystania z możliwej optymalizacji.

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)