1 stycznia 2021 roku zakończył się okres przejściowy. Od tego momentu Wielka Brytania jest traktowana jako kraj trzeci w relacjach z Unią Europejską. W rezultacie dokonywane dotychczas dostawy wewnątrzwspólnotowe stanowią obecnie import lub eksport, których warunki zostały uregulowane w zawartej umowie o wolnym handlu.

Zmiana ta wiąże się z koniecznością dopełnienia formalności celnych oraz poniesieniem wielu dodatkowych obciążeń finansowych. Przy czym znajomość i prawidłowe stosowanie umowy handlowej oraz przepisów celnych, pozwala nie tylko ograniczyć ryzyko ich naruszenia, ale umożliwia również zmniejszenie ponoszonych nakładów.

Zakres naszych działań w ramach wsparcia po Brexice obejmuje:

  • ustalenie pochodzenia towarów w celu stosowania preferencji taryfowych,
  • określenie klasyfikacji taryfowej towarów oraz wskazania możliwych stawek cła,
  • analizę ograniczeń pozataryfowych, którym mogą podlegać towary,
  • przedstawienie rekomendacji w celu zwiększenia efektywności łańcucha dostaw, uproszczenia formalności celnych i zmniejszenia obciążeń finansowych,
  • pomoc w uzyskaniu pozwoleń celnych, w tym pozwolenia AEO,
  • rejestrację w systemie REX,
  • uzyskiwanie numeru EORI,
  • przygotowanie wniosków o wiążące informacje celne,
  • organizacje szkoleń dotyczących nowych zasad w handlu z Wielką Brytanią,
  • bieżące doradztwo celne.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Webinaria i publikacje podatkowe