close
Share with your friends

Brexit

Brexit

Wspieramy przedsiębiorców w odpowiednim przygotowaniu się na skutki Brexitu.

Wspieramy przedsiębiorców w odpowiednim przygotowaniu się na skutki Brexitu.

1 lutego 2020 roku Wielka Brytania opuściła Wspólnotę Europejską. Data ta była również początkiem co najmniej jedenastomiesięcznego okresu przejściowego, w trakcie którego Zjednoczone Królestwo pozostanie w unii celnej. Z tego względu Brexit, przynajmniej do końca roku, będzie nieodczuwalny we wzajemnych relacjach handlowych.

Zgodnie z założeniami przyjętego porozumienia, najbliższe miesiące mają zostać wykorzystane do ustalenia warunków przyszłej umowy o wolnym handlu. Celem tej umowy będzie określenie szczegółowych zasad wymiany towarowej, ustalenie preferencyjnej taryfy celnej, wprowadzenie wzajemnego honorowania części pozwoleń, a przede wszystkim uproszczenie formalności. 

Ewentualne niepowodzenie negocjacji, a co za tym idzie brak umowy mogą natomiast oznaczać, że Wielka Brytania stanie się dla Unii Europejskiej krajem trzecim, a obrót towarowy będzie realizowany w oparciu o reguły Światowej Organizacji Handlu, podobnie jak w przypadku transakcji z Chinami.

Niezależenie od tego, czy okres przejściowy zakończy się zawarciem umowy o wolnym handlu czy też brakiem porozumienia, unijni przedsiębiorcy, którzy realizują transakcje towarowe z kontrahentami ze Zjednoczonego Królestwa, już teraz powinni przygotować się na istotne zmiany związane z obowiązkiem dokonywania zgłoszeń celnych, wprowadzeniem kontroli granicznych czy też znaczącym wzrostem obciążeń finansowych.

Zakres naszego wsparcia dla przedsiębiorców w związku z Brexitem może obejmować:

  • analizę obrotu towarowego pod kątem udziału transakcji z Wielką Brytanią,
  • zbadanie gotowości na przeprowadzanie formalności celnych,
  • określenie klasyfikacji taryfowej towarów oraz wskazanie możliwych stawek cła,
  • ustalenie pochodzenia towarów w celu stosowania preferencji taryfowych,
  • oszacowanie potencjalnych kosztów wynikających z Brexitu,
  • analizę ograniczeń pozataryfowych, którym mogą podlegać towary,
  • przedstawienie rekomendacji w celu zwiększenia efektywności łańcucha dostaw, uproszczenia formalności celnych i zmniejszenia obciążeń finansowych,
  • kompleksowe wsparcie w uzyskaniu pozwoleń celnych, w tym pozwolenia AEO.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)