close
Share with your friends

Wsparcie w kontroli

Wsparcie w kontroli

Przygotowanie do kontroli podatkowej / skarbowej oraz reprezentowanie i wsparcie podatnika w jej trakcie.

Przygotowanie do kontroli podatkowej i skarbowej.

KPMG zapewnia pomoc w przygotowaniu klienta do potencjalnej kontroli podatkowej, jak również udziela wsparcia podczas jej trwania. W ramach podejmowanych działań zespół ds. cen transferowych oferuje przygotowanie odpowiedniej argumentacji, pomoc w prowadzeniu analiz i zebranie niezbędnej dokumentacji wspierającej stanowisko podatnika.

 

Wsparcie w trakcie kontroli

Oferujemy wsparcie na każdym etapie kontroli przeprowadzanych przez przedstawicieli administracji podatkowej. Efektywnie przygotowujemy naszych klientów do potencjalnej kontroli analizując posiadane dokumenty w celu identyfikacji i eliminacji źródeł ryzyka związanego z możliwością nałożenia kary przez organ podatkowy. Zespół ekspertów KPMG uczestniczy w prowadzonej kontroli z zakresu cen transferowych wyposażając podatnika w odpowiednie argumenty mające na celu obronę jego stanowiska według wspólnie obranej strategii. Po zapoznaniu się ze stanem faktycznym eksperci KPMG reprezentują podatnika wspierając go zarówno od strony merytorycznej, jak i proceduralnej.

 

Przygotowanie tzw. defense file

 

Biorąc również pod uwagę coraz bardziej efektywne kontrole podatkowe w zakresie cen transferowych oraz zapewnienia Ministerstwa Finansów, iż rozliczenia w ramach grup kapitałowych będą przedmiotem wzmożonych audytów KPMG rekomenduje przygotowanie dodatkowej dokumentacji ochronnej tzw. „defense file”. Dokumentacja ta stanowi obok dokumentacji cen transferowych zabezpieczenie podatnika przed ewentualnym zakwestionowaniem transakcji przez organy podatkowe i doszacowaniem dochodu. Oferowane przez KPMG wsparcie obejmuje m.in. identyfikację, zbieranie, klasyfikację i uporządkowanie dowodów potwierdzających realizację transakcji oraz zasadność wysokości rozliczeń.

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)