close
Share with your friends

Szkolenia w zakresie cen transferowych

Szkolenia w zakresie cen transferowych

Organizacja i prowadzenie szkoleń dotyczących tematu cen transferowych.

Organizacja i prowadzenie szkoleń dotyczących tematu cen transferowych.

Prelegenci z zespołu cen transferowych KPMG organizują i prowadzą szkolenia z zakresu cen transferowych dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Oferujemy szkolenia dedykowane dla pracowników mających do czynienia ze zjawiskami charakterystycznymi dla obszaru cen transferowych w tym dla kadry managerskiej i zarządzającej. Podczas szkoleń zdobędą Państwo praktyczną wiedzę, niezbędną do prawidłowego zawierania i dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi.

Tematem szkoleń organizowanych przez ekspertów ds. cen transferowych mogą być w szczególności podstawowe zagadnienia w obszarze cen transferowych takie jak:

  • identyfikacja podmiotów powiązanych,
  • metody ustalania cen transferowych w transakcjach z podmiotami powiązanymi,
  • zasady poprawnego sporządzania i aktualizacji dokumentacji podatkowej zarówno w świetle przepisów lokalnych jak i międzynarodowych,
  • odpowiednie przygotowanie do kontroli,
  • analiza i identyfikacja procesów restrukturyzacyjnych zachodzących w przedsiębiorstwach,
  • aktualne oraz planowane zmiany w zakresie przepisów dotyczących cen transferowych,

oraz inne dopasowane do Państwa indywidualnych potrzeb.

Szkolenia mające zarówno charakter teoretyczny jak i praktyczny, mogą być przeprowadzane zarówno w biurze KPMG jak i innym dogodnym dla klienta miejscu np. jego siedzibie.

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)