close
Share with your friends

Postępowania w zakresie cen transferowych

Postępowania w zakresie cen transferowych

Wsparcie w prowadzeniu postepowań z administracją podatkową.

Wsparcie w prowadzeniu postepowań z administracją podatkową.

KPMG oferuje doradztwo w zakresie przygotowywania i prowadzenia procedur negocjacyjnych z organami administracji podatkowej w zakresie porozumień dotyczących cen transferowych obejmujących uprzednie porozumienia cenowe (APA), wzajemne porozumienia w zakresie cen transferowych (MAP) oraz Konwencję Arbitrażową. Przesłanką do skorzystania z usług KPMG jest chęć wyeliminowania ryzyka podatkowego związanego z transakcjami zawartymi pomiędzy pomiotami powiązanymi lub uniknięcie podwójnego opodatkowania.

 

Porozumienia Cenowe

 

KPMG wspiera swoich klientów w zakresie prowadzenia postepowań z administracją podatkową w zakresie zawierania uprzednich porozumień cenowych tzw. APA (ang. „Advance Pricing Agreement”). APA wydawana w formie decyzji Ministra Finansów potwierdza akceptację przez organ podatkowy metodologii ustalania cen transakcyjnych (tzn. sposobu kalkulacji i wysokości marż/ cen) stosowanych przez podatnika w transakcjach z podmiotami powiązanymi.  KPMG pomaga klientom w ocenie zasadności i szans zawarcia porozumienia, ustalenia strategii negocjacyjnej, opracowania argumentacji wspierającej proponowane zasady rozliczeń oraz przygotowania analiz niezbędnych w trakcie procesu negocjacji, a także na etapie stosowania warunków porozumienia. W praktyce w wyniku zawarcia porozumienia podatnik uzyskuje korzyść w postaci eliminacji ryzyka zakwestionowania przyjętego mechanizmu ustalania cen w transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

 

Porozumienia zmierzające do eliminacji podwójnego opodatkowania

Eksperci KPMG ds. cen transferowych świadczą również usługi prowadzenia procedur wzajemnego porozumiewania się z administracją podatkową w obszarze cen transferowych w zakresie unikania podwójnego opodatkowania zgodnie z postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i innych umów międzynarodowych tzw. MAP (ang. “Mutual Agreement Procedure”). Wsparcie w tym zakresie obejmuje m.in. przeprowadzenie procedury otrzymania zwrotu podwójnie pobranego podatku. Ponadto, KPMG udziela wsparcia w zakresie przeprowadzenia korekty pierwotnych cen transferowych w ramach postępowania zgodnie z zasadami ustalonymi w Konwencji Arbitrażowej (ang. “Arbitrage Convention”). Powyższa usługa obejmuje m.in. pomoc w trakcie procedury w zakresie przygotowania wniosków, reprezentowanie przed organami, przygotowanie analiz oraz monitoring procedury.

 

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)