close
Share with your friends

Polityka w zakresie cen transferowych

Polityka w zakresie cen transferowych

Świadczenie kompleksowych usług w obszarze polityki i procedur w zakresie cen transferowych.

Kompleksowe usługi w obszarze polityki i procedur w zakresie cen transferowych.

Odpowiednia polityka cen transferowych służy ograniczeniu ryzyka w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi, jak również pozwala na maksymalizację korzyści podatkowych.

W ramach świadczonych usług oferujemy m.in.:

  • planowanie i wdrożenie polityki i procedur w zakresie cen transferowych optymalizujących rozliczenia pomiędzy podmiotami powiązanymi w ramach grupy kapitałowej, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego,
  • weryfikację posiadanej polityki i procedur definiujących zasady rozliczeń w transakcjach wewnątrzgrupowych pod kątem występujących rodzajów ryzyk,
  • opracowanie zasad rozliczeń, w tym ustalenie sposobu kalkulacji oraz rynkowego poziomu cen,
  • przygotowywanie i opiniowanie umów zawieranych przez podmioty powiązane ze szczególnym uwzględnieniem przepisów o cenach transferowych,
  • identyfikacja przepływów transakcyjnych oraz alokacja zysków pomiędzy zakładem, centralą i jednostkami powiązanymi,
  • analiza rodzajów ryzyka w zakresie cen transferowych obejmująca identyfikację, kwantyfikację, oraz zastosowania instrumentów umożliwiających jego ograniczenie lub eliminację.

 

Posiadanie solidnie przygotowanej polityki i procedur w zakresie cen transferowych pozwala uzyskać spójność i transparentność warunków i zasad na jakich przeprowadzane są transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi a w efekcie ograniczyć ryzko podatkowe związane z ewentualną kontrolą podatkową lub skarbową. 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)