close
Share with your friends

Dokumentacja cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych

Przygotowanie dokumentacji podatkowej wymaganej przepisami art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przygotowanie dokumentacji podatkowej wymaganej przepisami art. 9a updop.

KPMG oferuje kompleksowe wsparcie w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych do transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Pomagamy w sporządzaniu nowych oraz aktualizacji posiadanych przez podatnika dokumentacji wynikających z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

Dokumentacja podatkowa według przepisów obowiązujących do 2016 r.

KPMG oferuje pomoc w identyfikacji transakcji i zdarzeń gospodarczych zawieranych przez podatnika, rodzących obowiązek dokumentacyjny wynikający z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Pomagamy w sporządzaniu dokumentacji podstawowej, jak również dokumentacji wynikających z przepisów szczególnych (dokumentacja do usług o niskiej wartości dodanej, dokumentacja do restrukturyzacji działalności podatnika). Dzięki współpracy z lokalnymi biurami KPMG na całym świecie weryfikujemy poprawność i kompletność dokumentacji w świetle wymogów stawianych przez organy podatkowe w różnych krajach.

 

Dokumentacja podatkowa według przepisów obowiązujących od 2017 r.

9 października 2015 r. Sejm uchwalił znowelizowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będące odpowiedzią na prace prowadzone przez OECD w ramach projektu BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), skutkujące zupełnie nowymi regulacjami dotyczącymi dokumentacji podatkowej. Zgodnie ze zmodyfikowanymi przepisami, podatnik może być zobligowany – po spełnieniu określonych warunków – do przygotowania kilku rodzajów dokumentacji. KPMG oferuje pomoc w weryfikacji obowiązków dokumentacyjnych podatnika i przygotowywaniu odpowiedniej dokumentacji lokalnej (local file), grupowej (master file) i raportowania country-by-country. Zakres nowych dokumentacji jest znacznie szerszy niż ten wymagany do końca roku 2016. KPMG pomoże przygotować się do nadchodzących zmian i wypracować prawidłowe standardy dokumentacyjne.

 

Dokumentacja defence file – dodatkowe zabezpieczenie podatnika

Kontrole podatkowe w zakresie cen transferowych stają się coraz efektywniejsze. Ministerstwo Finansów podkreśla, iż rozliczenia w ramach grup kapitałowych będą przedmiotem wzmożonych audytów. KPMG pomaga w przygotowaniu dodatkowej dokumentacji (defence file), stanowiącej – obok dokumentacji cen transferowych – zabezpieczenie podatnika przed ewentualnym zakwestionowaniem transakcji przez organy podatkowe i doszacowaniem dochodu. Oferujemy wsparcie w identyfikacji, zebraniu, klasyfikacji i uporządkowaniu dowodów potwierdzających realizację transakcji oraz zasadność wysokości rozliczeń.

 

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)