close
Share with your friends

Analizy ekonomiczne (porównawcze)

Analizy ekonomiczne (porównawcze)

Przygotowanie analiz ekonomicznych weryfikujących poziom cen i marż w transakcjach zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Przygotowanie analiz ekonomicznych weryfikujących poziom cen i marż w transakcjach.

Oferujemy pomoc w przygotowaniu, aktualizacji i ocenie analiz ekonomicznych (analiz porównawczych, benchmarków), których celem jest weryfikacja poziomu cen i marż stosowanych przez podmioty powiązane poprzez odniesienie warunków w transakcjach kontrolowanych do warunków występujących w porównywalnych transakcjach zawieranych przez podmioty niepowiązane.

 

Analiza ekonomiczna – dodatkowe zabezpieczenie podatnika

Analizy ekonomiczne stanowią ważne narzędzie pozwalające podatnikowi ustalić, ocenić i uzasadnić warunki stosowane w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi. KPMG oferuje wsparcie przy sporządzaniu takich analiz, które – obok dokumentacji podatkowej – pomogą ochronić podatnika przed ryzykiem doszacowania dochodu. W celu zapewnienia wysokiej wiarygodności i rzetelności wykonywanych analiz, korzystamy ze specjalistycznych baz danych przygotowywanych przez zewnętrznych dostawców, w tym z baz wykorzystywanych przez urzędy kontroli skarbowej. Posiadanie starannie wykonanych analiz pomoże obronić przyjęte przez podatnika stanowisko, tym samym ograniczając ryzyko podatkowe w przypadku kontroli cen transferowych.

 

Analiza ekonomiczna a nowe przepisy w zakresie cen transferowych

Od 1 stycznia 2017 r. posiadanie analiz ekonomicznych stanie się obowiązkowe w stosunku do podatników spełniających określone kryteria zawarte w znowelizowanych przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podatnicy ci będą musieli dowieść, iż stosowane przez nich ceny (marże, poziom zysków) zostały ustalone na poziomie rynkowym, czyli takim, jaki zaakceptowałyby podmioty niepowiązane w porównywalnych warunkach. Wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu takich analiz, KPMG oferuje pomoc każdemu podatnikowi w przygotowaniu, ocenie i aktualizacji analiz benchmarkingowych.

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)