Wyceny i ekspertyzy na potrzeby rozwiązywania sporów

Wyceny i ekspertyzy na potrzeby rozwiązywania sporów

Sporządzamy rzetelne opinie prywatne dotyczące wartości, wysokości szkody bądź utraconych korzyści na potrzeby spraw sądowych oraz arbitrażu.

Opinie dotyczące wartości, wysokości szkody, utraconych korzyści na potrzeby sporów.

Środowisko gospodarcze staje się coraz bardziej skomplikowane i wymagające. Partnerzy biznesowi często decydują o zakończeniu współpracy i wzajemnym rozliczeniu. Nierzadko wspólnicy posiadają inny pogląd na wartość przedsięwzięcia, co powoduje spór i w konsekwencji, w celu rozstrzygnięcia sporu, sprawa trafia do sądu. Określenie wartości przedsięwzięcia bądź wysokości zaistniałej szkody jest często niezbędnym elementem przeprowadzenia skutecznego i sprawiedliwego rozstrzygnięcia sporu. Rzetelnie przygotowana ekspertyza umożliwia skuteczne i szybkie przeprowadzenie sprawy sądowej.

Mamy doświadczenie w pełnieniu roli eksperta finansowego, biegłego sądowego bądź doradcy finansowego – we wszelkich sprawach, w których w centrum sporu leżą takie kwestie jak: wycena akcji, udziałów, przedsięwzięcia, przedsiębiorstwa lub aktywów albo oszacowanie wysokości szkody. Wspieramy także naszych klientów w analizie opinii eksperckich sporządzonych przez biegłego drugiej strony sporu lub biegłego sądowego oraz przygotowywaniu na nie odpowiedzi.

KPMG posiada wysoko wykwalifikowanych specjalistów z dużym doświadczeniem w projektach polegających na sporządzaniu ekspertyz w postepowaniach sądowych, sporach oraz arbitrażu. Stoimy na stanowisku, że wyceniający w swoich pracach powinien nie tylko uwzględniać określone standardy merytoryczne, lecz także kierować się zasadami etycznymi oraz przestrzegać określonych wymogów prawa , co łącznie daje gwarancję bezstronności i rzetelnego podejścia.

KPMG posiada doświadczenie we współpracy z renomowanymi kancelariami prawnymi, sądami i trybunałami arbitrażowymi.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)