Wyceny na potrzeby nabycia lub sprzedaży przedsiębiorstw

Wyceny na potrzeby nabycia lub sprzedaży

Wyceny na potrzeby nabycia lub sprzedaży, polegające na analizie wartości spółki będącej przedmiotem potencjalnej transakcji.

Wyceny wykonywane przy transakcjach przejęć lub sprzedaży spółek.

Kluczowym elementem transakcji nabycia lub sprzedaży przedsiębiorstwa jest bezstronna i rzetelna opinia na temat jego wartości. W sytuacji, gdy wycena sporządzana jest w związku z transakcją, spełnia ona nie tylko funkcję informacyjną dla strony zlecającej, lecz także stanowi istotne źródło argumentów w procesie negocjacji ceny. Niezależnie od tego, czy takiej informacji potrzebuje strona kupująca, czy sprzedająca, doradztwo w zakresie wyceny spółki jest nieodłączną częścią transakcji zakończonej powodzeniem.

Sam proces wyceny spółki na potrzeby nabycia lub sprzedaży zawiera w sobie wiele elementów składowych, które razem powinny odzwierciedlać wartość godziwą przedmiotu transakcji. W ramach sporządzenia rzetelnej wyceny zespół KPMG dokładnie analizuje nie tylko aspekty finansowe które wpływają na wartość spółki, lecz także inne czynniki przyczyniające się do osiągnięcia określonej ceny.

Kupujący często zakłada, że w rezultacie transakcji osiągnie znaczące efekty synergii, dlatego też sporządzane przez nas analizy mogą uwzględniać spodziewane synergie wynikające z przeprowadzenia transakcji i realizacji określonych działań po przejęciu. Badania transakcji M&A wskazują, że tylko co trzecia z nich kończy się powodzeniem, to znaczy wzrostem wartości dla kupującego, dlatego też tak istotne jest rzetelne i wiarygodne oszacowanie synergii. Błędy w obszarze szacowania synergii są najczęstszymi powodami nieudanych transakcji.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)