Wyceny na potrzeby kodeksowe

Wyceny na potrzeby kodeksowe

Wyceny na potrzeby kodeksowe, wymagane w określonych przez polskie prawo sytuacjach.

Wyceny na potrzeby kodeksowe, wymagane w określonych przez polskie prawo sytuacjach.

Niektóre transakcje dotyczące spółek kapitałowych wymagają specjalnego trybu określonego w przepisach prawa. Przykładowo, jeżeli akcjonariusze zdecydują o przymusowym wykupie akcjonariuszy mniejszościowych, aby usprawnić działanie spółki; dokonać połączenia w celu realizacji efektów synergii; wnieść działalność do innej spółki w zamian za akcje czy wydzielić działalność na potrzeby planowanej sprzedaży – konieczne jest sporządzenie formalnej dokumentacji i złożenie jej do właściwego sądu rejestrowego.

W sytuacjach przewidzianych przepisami prawa, w szczególności zgodnie z art. 311, 417, 503 i 538 Kodeksu Spółek Handlowych, w przypadku:

  • transakcji wykupu akcjonariuszy mniejszościowych na żądanie akcjonariuszy większościowych lub na ich własne żądanie,
  • połączeń i podziałów spółek kapitałowych oraz
    wnoszenia wkładów niepieniężnych na kapitał spółki,
  • wymagane są rzetelne i obiektywne wyceny spółek, które stanowią podstawę dla niezależnego biegłego do przeprowadzenia wymaganych prawem procedur.

W zależności od sytuacji może być to badanie rzetelności i poprawności planu połączenia oraz ustalonego stosunku wymiany, ustalenie ceny przymusowego wykupu czy też opinia odnośnie do wartości godziwej wkładu niepieniężnego (aportu).

Posiadamy obszerne doświadczenie w sporządzaniu wycen na potrzeby kodeksowe, a naszych klientów wspomagamy kompleksowo podczas całego procesu, współpracując z biegłym rewidentem oraz kancelarią prawną.

Na życzenie klienta przedstawiamy wyniki naszych prac zarządom, radom nadzorczym, walnym zgromadzeniom akcjonariuszy, a także zewnętrznym biegłym powołanym przez sądy oraz w innych sytuacjach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)