Procesy zachodzące w światowej gospodarce oraz poszczególnych społeczeństwach dynamicznie zmieniają światowe rynki nieruchomości. Zmieniają się sposoby, w jaki korzystamy z nieruchomości oraz sposoby, w jaki finansujemy ich nabywanie. Zmieniają się zatem także rodzaje usług, jakich oczekują uczestnicy rynku.

W warunkach tak dużej zmienności, usługi dla sektora nieruchomości w większości powinny być skrojone na miarę, stosownie do potrzeb konkretnego klienta i konkretnej sytuacji. Doradcy świadczący takie usługi muszą, więc posiadać wiedzę i doświadczenie często znacznie wykraczające poza sam rynek nieruchomości.

Jednakże, wciąż większość klientów potrzebuje także klasycznych usług, oczekując jednak najwyższego standardu ich świadczenia.

Wśród takich usług wskazać można na przykład analizy najkorzystniejszego sposobu wykorzystania nieruchomości, czyli sposobu, który spełnia kryteria wykonalności fizycznej, dopuszczalności prawnej, uzasadnienia rynkowego, opłacalności finansowej, a który jednocześnie generuje najwyższą możliwą wartość nieruchomości. W wielu wypadkach wymaga to analitycznego rozważenia kilku scenariuszy możliwych kierunków rozwoju nieruchomości.

W podejmowaniu najważniejszych decyzji inwestycyjnych niezbędne może się okazać studium opłacalności inwestycji polegającej najczęściej na ulepszeniu nieruchomości poprzez jej zabudowę, rozbudowę lub modernizację. Oprócz określenia podstawowych parametrów miary efektywności inwestycji, jak np. NPV i IRR jest to właśnie usługa typowo dopasowywana do konkretnych potrzeb klienta.

Jednym z najpoważniejszych działań dotyczących nieruchomości jest jej sprzedaż. Niezwykle ważna jest, więc współpraca z wiarygodnym doradcą, który znajdzie odpowiedniego kontrahenta oraz pomoże w negocjacjach i formalnościach związanych z transakcją. Dzięki rozległej sieci kontaktów krajowych i międzynarodowych KPMG może zaproponować swoim klientom usługę pośrednictwa łącząc strony przyszłej transakcji zanim jeszcze nieruchomość trafi na rynek. Ponadto dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu, wsparcie w trakcie transakcji może zostać uzupełnione o inne usługi, jak na przykład komercyjne due diligence, czyli kompleksowe badanie komercyjnych aspektów funkcjonowania nieruchomości, w tym w szczególności stabilności cash flow oraz obszarów potencjalnego ryzyka pozyskiwania dochodów z nieruchomości w przyszłości. Może być ono wykonywane we współpracy z doradcami prawnymi oraz technicznymi pozwalając wtedy ponadto na identyfikację zagrożeń stanu prawnego (np. reprywatyzacja) oraz technicznego (np. poważne wady strukturalne) oraz ich potencjalnego wpływu na profil ryzyka i przyszłą dochodowość nieruchomości.

Z kolei w okresach pomiędzy transakcjami niezwykle istotna staje się kwestia optymalnego zarządzania wartością nieruchomości z możliwie najkorzystniejszym wykorzystaniem jej potencjału. Cenną pomocą może się tu okazać usługa doradztwa w zakresie zarządzania aktywami, która zazwyczaj ma na celu ochronę oraz maksymalizację wartości nieruchomości. Obecnie jest to jedna z najszybciej rozwijających się usług dla sektora nieruchomości.

Deweloperzy i inwestorzy nierzadko potrzebują analiz obszaru oddziaływania (tzw. catchment area) nieruchomości handlowych, które pozwalają oszacować liczbę potencjalnych klientów obiektu handlowego oraz ich siłę nabywczą, jak też spodziewany podział tych zasobów pomiędzy konkurencyjne obiekty.

Nasi analitycy przygotowują także skrojone na miarę badania rynku.

U progu rewolucji - usługi Zespołu doradztwa i wycen dla sektora nieruchomości KPMG w Polsce
Ostatnie lata pokazały, że rynek nieruchomości jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki. W Polsce to wciąż rynek stosunkowo młody, a przez to otwarty na zmiany, które sukcesywnie stają się jego cechą charakterystyczną. Trendy, które będą kształtować rynek w najbliższych latach, takie jak np. wykorzystanie sztucznej inteligencji czy transakcje on-line mogą stanowić szanse, ale mogą też okazać się pułapkami, czyhającymi na uczestników rynków. W takich warunkach warto mieć zaufanych doradców, których wiedza i doświadczenie pomogą nawigować w zmieniających się warunkach.Eksperci KPMG kompleksowo pomagają identyfikować i wykorzystywać szanse biznesowe.

Zobacz także

Powiązane treści