Zrównoważony rozwój - Climate Change & Sustainability

Zrównoważony rozwój - Climate Change & Sustainability

Proces raportowania danych pozafinansowych – stworzenie i weryfikacja raportów.

Proces raportowania danych pozafinansowych – stworzenie i weryfikacja raportów.

Coraz więcej spółek decyduje się na raportowanie danych pozafinansowych w formie raportów CSR/CR/ zrównoważonego rozwoju.

Potrzebę raportowania tego rodzaju danych dostrzegła także Unia Europejska wprowadzając zmianę do dyrektywy o rachunkowości, nakładając na duże spółki obowiązek publikacji danych pozafinansowych począwszy od 2017 roku (W Polsce dyrektywa powinna być przyjęta w  czwartym kwartale 2016 wraz z zmianą ustawy o rachunkowości.

Obserwowanym na świecie trendem jest zwiększenie popularności raportów zintegrowanych, tendencja ta jest pochodną postrzegania takich raportów przez inwestorów, jako źródła spójnych danych, najistotniejszych z punktu widzenia budowania wartości i realizacji celów strategicznych. Związane też to jest z faktem, iż w przypadku osobnej publikacji raportów finansowych i pozafinansowych nie widać powiązania kwestii zrównoważonego rozwoju z strategią firmy.

 

W ramach proponowanych usług KPMG pomaga swoim Klientom we wszystkich aspektach związanych z raportowaniem danych pozafinansowych Corporate Social Responsibility (CSR) takich jak:

 • kompleksowa pomoc w przygotowaniu raportu CSR zgodnie z wytycznymi Global Reporting Initiative (GRI),
 • weryfikacja i poświadczenie zgodności raportu z wytycznymi GRI w oparciu o standard ISAE3000,
 • analiza istniejących lub przygotowanie procedur definiujących docelowe procesy CSR.

Jeśli istnieje taka potrzeba, w czasie realizacji projektu możemy zastosować się do połączonych standardów ISAE3000 i AA1000AS (Assurance Standard), zgodnie z życzeniem Klienta.

 

Potencjalne korzyści dla Spółki:

 • wyeliminowanie potencjalnych kosztów wynikających z niezgodności z wymaganiami prawnymi,
 • niezależne potwierdzenie prawidłowości informacji w raporcie zintegrowanym,
 • transparentny dialog z inwestorami,
 • zwiększona przejrzystość sprawozdawczości biznesowej,
 • redukcja kosztów poprzez zwiększenie efektywności operacyjnej i wydajności zasobów i procesów, w szczególności redukcję odpadów,
 • wzrost przychodów Spółki poprzez wprowadzenie odpowiedzialnych społecznie lub środowiskowo produktów i usług; penetracji nowych rynków konsumenckich oraz silniejszej pozycji konkurencyjnej.

 

Przydatne linki:

 • Audit Committee Institute,
 • Advisory Institute,
 • KPMG Shared Services and Outsourcing Institute,
 • Audyt wewnętrzny,
 • CA/CM - Ciągły Audyt i Ciągły Monitoring,
 • ERM,
 • Efektywność procesów.

 

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)