Zarządzanie zgodnością licencyjną oprogramowania

Zarządzanie zgodnością licencyjną oprogramowania

Zarządzanie zgodnością licencyjną oprogramowania – Software Asset Management

Zarządzanie zgodnością licencyjną oprogramowania – Software Asset Management

Obowiązki i opłaty licencyjne związane z oprogramowaniem w Organizacji nie kończą się po zakupie i wdrożeniu, lecz obowiązują przez cały cykl życia danego oprogramowania w przedsiębiorstwie. Software Asset Management (SAM) ma kluczowe znaczenie dla efektywności firmy. SAM jest procesem, który starannie i kompleksowo realizowany jest w stanie minimalizować, a nawet eliminować ryzyka licencyjne oraz konsekwencje z nimi związane takie jak nadmierne koszty związane z licencjami oraz niezgodność z warunkami licencyjnymi, a w konsekwencji kary finansowe.

 

SAM - Zarządzanie zgodnością licencyjną oprogramowania

Współczesne duże przedsiębiorstwo nie jest w stanie prowadzić działalności gospodarczej bez wykorzystania oprogramowania umożliwiającego realizację procesów biznesowych w sposób spójny i efektywny. Często jednak w świadomości przedsiębiorstw wykorzystujących różnego rodzaju oprogramowanie zapomina się, iż obowiązki i opłaty licencyjne z nim związane nie kończą się po zakupie i wdrożeniu, lecz obowiązują przez cały cykl życia danego oprogramowania w przedsiębiorstwie. Ze względu na wysokie koszty licencji zaawansowanego oprogramowania konsekwencje te mogą potencjalnie stanowić istotną pozycję w kosztach działalności przedsiębiorstwa.

Software Asset Management (SAM) ma kluczowe znaczenie dla efektywności firmy. SAM jest procesem, który starannie i kompleksowo realizowany jest w stanie minimalizować, a nawet eliminować ryzyka licencyjne oraz konsekwencje z nimi związane takie jak nadmierne koszty związane z licencjami oraz niezgodność z warunkami licencyjnymi, a w konsekwencji kary finansowe.

Zespół doradczy KPMG zapewnia szeroki zakres usług związanych z zarządzaniem zasobami oprogramowania. Konsultanci KPMG przeprowadzają, co roku szereg przeglądów dla wiodących światowych oraz lokalnych organizacji świadcząc usługi doradcze w odpowiedzi na problemy związane z zarządzaniem oprogramowaniem i optymalizacją kosztów ponoszonych w obszarze licencji.

Konsultanci KPMG pomogą Państwu zidentyfikować i adekwatnie zaadresować charakterystyczne dla obszaru prawa licencyjnego ryzyka związane z kwestiami prawnymi i efektywnym zarządzaniem posiadanym oprogramowaniem.

 

KPMG stale buduje swoje doświadczenie w powyższym zakresie przede wszystkim w oparciu o audyty zgodności licencyjnej wobec produktów oferowanych przez największych producentów oprogramowania na świecie takich jak IBM, Microsoft, Oracle oraz SAP, ale również w ramach realizowanych inicjatyw doradczych w zakresie systemu zarządzania oprogramowaniem Software Asset Management SAM. To właśnie możliwość występowania w roli doradcy jak również audytora pozwoliło nam zauważyć, iż w większości organizacji często pomijanym lub realizowanym wyłącznie w części np. w wybranym Departamencie lub w odniesieniu do jednego rodzaju oprogramowania jest proces zarządzania licencjami. 

Efektywne zarządzanie oprogramowaniem ma dwa aspekty. Po pierwsze, skuteczny system SAM pozwoli firmie na łatwiejsze zarządzanie oraz na większą przejrzystość i niższy koszt posiadania ( TCO – ang. Total Cost Of Ownership). Wdrożenie skutecznego programu zarządzania oprogramowaniem SAM może zmniejszyć koszty związane z zakupem i utrzymaniem oprogramowania nawet o 30%.

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG posiada globalny zespół ponad 400 specjalistów SAM, którzy pomogą zidentyfikować i adekwatnie zaadresować charakterystyczne dla obszaru licencji ryzyka związane z kwestiami prawnymi i efektywnym zarządzaniem posiadanym oprogramowaniem. KPMG w Polsce jest Złotym Partnerem Microsoft w zakresie kompetencji Software Asset Management. Microsoft przyznaje swoim partnerom Złoty Status, jako najwyższą gwarancję potwierdzającą kwalifikacje oraz kompetencje firmy.

 

Korzyści dla spółki:

Skuteczny system SAM może przynieść wiele korzyści między innymi:

  • oszczędności finansowe przy planowaniu zakupów oraz przy wykorzystaniu już posiadanych licencji
  • brak audytu i kar za niedobory licencyjne
  • szczegółowa inwentaryzacja zasobów IT i licencji
  • optymalizacja procesów monitorowania i zarządzania środowiskiem IT
  • benefity z posiadania licencji np.: wykorzystanie możliwości wynikających z posiadania Software Assurance (SA).

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)